Veri İşleme Çözümlü Sorular

Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik] }

Soru: Bir okulun birinci sınıfında okuyan öğrencilerin 100 sözcüklü bir hikâyeyi okurken yaptıkları hata sayıları aşağıda verilmiştir. Bu verileri 0'dan başlatıp 10 gruba ayırarak histogram oluşturalım. Veri grubundaki en küçük terim 3, en büyük terim 92'dir. Veri grubunun açıklığı 92 - 3 = 89 olur. Verileri 10 gruba ayırarak grup genişliğini bulalım. Grup genişliğini 9 olarak alıp verilerin sıklık tablosunu oluşturduğumuzda veriler 11 gruba ayrılır. Grup sayımızın 10 olması istendiğinden grup genişliğini arttırarak oluşacak grup sayısını azaltırız. Grup genişliğini 10 olarak alıp verileri sıklık tablosunda gösterelim. Yukarıdaki grafiğe bakılarak 10 - 19 aralığında hata yapan öğrenci sayısının en fazla olduğu kolaylıkla söylenebilir.

Soru: Bir hava yolu şirketini bir günde kullanan yolcu sayısının yaşlarına göre dağılımını gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre;
a) Grafikteki veri grubunun genişliği kaçtır?
b) 30 - 34 yaş aralığındaki yolcu sayısı kaçtır?
c) Bu hava yolunu 35 yaş ve üstünde kaç yolcu kullanmıştır?
Grafikteki veriler aşağıdaki gibi tabloda gösterilebilir.
a) Tabloda da görüleceği gibi grafiği oluşturan veriler 5 gruba ayrılmıştır. Oluşan veri gruplarının her birinin genişliği 5 olarak alınmıştır.
b) 30 - 34 yaş aralığında bu hava yolunu 180 yolcu kullanmıştır.
c) Hava yolunu 35 yaş ve üzerinde 60 + 90 = 150 yolcu kullanmıştır.

Soru: Bir otomobil fabrikasının üç ay boyunca her gün ürettiği otomobil sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu verileri kullanarak birinde grup sayısı 10, diğerinde grup genişliği 9 olan iki histogram oluşturalım. Grup sayısı 10 olan histogramı oluşturmak için grup genişliğini belirleyelim, Bunun için açıklığı grup sayısına bölelim. Veri grubunun açıklığı, 114 - 65 = 49'dur. Grup sayısını 10 alarak grup genişliğini belirleyelim. Grup genişliğini, 4,9 sayısını 5'e yuvarlayarak 5 alalım. Yukarıdaki verileri kullanarak grup sayısı 10 olan tablo ve grafik aşağıdaki gibi oluşturulabilir. Şimdi de grup genişliği 9 olan histogramı oluşturalım. Veri grubunun açıklığı, 114 - 65 = 49'dur. Grup genişliğinin 9 olması için grup sayısı 6 olmalıdır. Grup genişliğini, 8,1 sayısını 9'a yuvarlayarak 9 alalım. Yukarıdaki verileri kullanarak grup sayısı 6 olan tablo ve grafik aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

Soru: Bir firma iş başvurusunda bulunan kişilere genel yetenek testi uygulamaktadır. Bu firmaya iş başvurusunda bulunan kişilerin genel yetenek testini kaç dakikada bitirdikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablodaki verileri kullanarak histogram oluşturalım. Tablodaki veriler erkekler ve kadınlar için ayrı grafikler üzerinde gösterilebileceği gibi tüm veriler tek bir grafik üzerinde de gösterilebilir. Verileri tek bir grafik üzerinde aşağıdaki gibi gösterelim.

Soru: Bir spor okulu, düzenlediği yarışmaya katılmak isteyen adaylar arasından yarışmacı seçimi yapacaktır. Adayların buz pisti üzerinde hazırlanan parkuru kayarak tamamlama sürelerine bakılacaktır. Seçmelere katılan adayların buz pistindeki parkuru kayma süreleri saniye cinsinden ölçülerek aşağıdaki veri grubu elde edilmiştir. Bu verileri hangi tür grafikte göstermenin daha uygun olduğunu belirleyelim. Veriler çok olduğundan, bu verileri histogram grafiğinde göstermek en uygundur. 50 adaya ait yukarıdaki veri grubu incelendiğinde; gruptaki en küçük veri değerinin 10, en büyük veri değerinin ise 58 olduğu görülür. Bu veri grubunun açıklığı en büyük veri değerinden en küçük veri değeri çıkarılarak, 58 - 10 = 48 bulunur. Verilerin ayrılacağı grup sayısını 10 seçerek açıklığı grup sayısına bölelim. Bulunan sayıya en yakın tam sayıyı grup genişliği olarak alalım. Bulunan grup genişliğini kullanarak verileri sıklık tablosunda ve sıklık tablosundaki verileri de sütun grafiğinde gösterelim, Grafikte yatay eksende 0 - 10 aralığında değer olmadığından yanlış yorumlara yol açmamak için zikzak kullanılmıştır. Histogram çok sayıda verinin sütun grafiği şeklinde gruplandırılmış gösterimidir. Bir veri grubuna ait histogram oluşturmak için ilk olarak veri grubunun açıklığı bulunur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar