Kategoriler: 11. Sınıf Fizik Testleri, 11. Sınıf Testleri, Testler

11. Sınıf Vektörler Test 1

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Vektörler Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Vektörler Test 2

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Vektörler Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Vektörler Test 3

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Vektörler Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Vektörler Test 4

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Vektörler Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Vektörler Test 5

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Vektörler Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Vektörler Test 6

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Vektörler Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön

11. Sınıf Vektörler Test 7

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Vektörler Test 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf Vektörler Test 8

Başla

Tebrikler - 11. Sınıf Vektörler Test 8 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru: Şekildeki aynı düzlemde bulunan vektörlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) L ve N eşit vektörlerdir.
B) K ve Ünin başlangıç noktaları aynıdır.
C) L ve P zıt vektörlerdir.
D) L, N ve P doğrultuları aynı vektörlerdir.
E) K ve M eşit vektörlerdir.

Soru: Aynı düzlemdeki F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin bileşkesi R1 dir. F2 kuvveti kaldırılınca bileşke R2. F3 kuvveti de kaldırılınca R3 oluyor.
Buna göre, R1, R2 ve R3 ün şiddetleri arasındaki ilişki nedir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

Soru: Bir kuvvet bir cisme etkidiğinde;
I. şekil değişikliği,
II. ivme değişikliği,
III. hareket doğrultusu değişikliği
olaylarından hangileri beklenebilir?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III

Soru: Sürtünmesiz yatay d düzlemde durmakta olan M noktasal cismi, F1, F2, F3. F4 ve F5 kuvvetlerinin etkisinde harekete geçmektedir. Buna göre, kuvvetlerden hangisi kaldırılırsa cismin hareket yönü değişmez? (Sistem eşit bölmelendirilmiştir.)
A)F1 B) F2 C) F3 D)F4 E) F5

Soru: Şekilde belirtilen a ve b vektörlerinin büyüklükleri sırasıyla 3 ve 4 birimdir. 00 < alfa < 900 olduğuna göre, a + b büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Soru: Sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde duran K cismi, aynı düzlemde bulunan iki kuvvetin etkisiyle +x yönünde harekete geçiyor. Bu kuvvetlerden biri F olduğuna göre, ikincisi kesikli çizgilerle belirtilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3 D) 1 veya 2 E) 2 veya 3

Soru: Sürtünmesiz bir düzlem üzerindeki K noktasal parçacığı, aynı düzlemde bulunan üç kuvvetin etkisinde ix yönünde hareket etmektedir. Bu üç kuvvetin ikisi F1 ve F2 dir. Buna göre, şekildeki kesikli çizgilerle belirtilenlerden hangisi üçüncü kuvvet olamaz?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Soru: Sürtünmesiz yatay düzlemdeki M cismi aynı düzlemli dört kuvvet etkisindedir. Buna göre, cismin +y yönünde hareket etmesini sağlayan 4. kuvvet, Şekil il'deki vektörlerden hangileri olabilir?

Soru: Sürtünmesiz sayfa düzlemindeki K noktasal cismine aynı düzlemli üç kuvvet şekildeki gibi uygulanmaktadır. Buna göre, cismin M noktasından geçebilmesi için uygulanması gereken dördüncü kuvvet Şekil Il'deki kuvvetlerden hangisidir? (Sistem eşit bölmelendirilmiştir.)


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar