Üslü Sayılar Çözümlü Sorular (8.sınıf)


Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik

Üslü Sayılar Çözümlü Sorular

Üslü Sayılar Etkinlikler] }

Çözümlenmiş şekli aşağıda verilen ondalık gösterimin hangisi olduğunu bulalım. (4.103)+(2.10°)+(5.10")+(7.10'2)
Çözümlemede parantez içlerinde verilen işlemler sırasıyla incelendiğinde binler basamağındaki rakamın 4, birler basamağındaki rakamın 2, onda birler basamağındaki rakamın 5, yüzde birler basamağındaki rakamın 7 olduğu görülür. Çözümlenen ondalık gösterim 4002,57'dir.
a ı-aı”. -%)9°'.(-o,7s)'°°= işleminin sonucunun pozitif mi negatif mi olduğunu bulalım.
üslü ifadelerinde taban negatif rasyonel sayı, kuvvet çift sayı olduğundan üslü sayıların değerleri pozitiftir. (-0,75)'°°3 üslü ifadesinde taban negatif rasyonel sayı, kuvvet tek sayı olduğundan üslü sayının değeri negatiftir.
İkisi pozitif biri negatif olan üç rasyonel sayının çarpımı negatif olacağından verilen işlemin sonucu da negatiftir.
İşleminin sonucunu bulalım.
Matematiksel işlem yaparken;
Ayraçlarla gruplandırılmış işlemlerin önce yapıldığını, işlemlerin yapılmasına soldan başlanıldığını, Önce çarpma veya bölme, sonra toplama veya
çıkarma işlemlerinin yapıldığını, Kesir çizgisi bulunan işlemlerde işlem önceliğinin kesir çizgisine göre belirlendiğini hatırladıktan sonra verilen işlemi yapalım.
3 . 8' . 257 sayısının kaç basamaklı bir sayı olduğunu bulalım.
Bunun için verilen ifadede 10'un kuvvetleri elde edilmelidir. İfade 10'un çarpanları olan 2 ve 5 tabanında yazılmalıdır. 2 ve 5 tabanında yazılan sayıların kuvvetleri eşitlendiğinde tabanlar çarpılarak 10 tabanına geçilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar