Üretim, Tüketim ve Dağıtım Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri 11. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetleri ile bu faaliyetler arasındaki ilişki ekonominin temelini oluşturur. Buna göre,

  • Herhangi bir ürünün üretimi yeterli miktarda değilse o ürün pazara yeteri kadar sunulamaz, bu yüzden tüketim de az olur.
  • Tüketimi fazla olmayan ürünlerin fazla üretilmesi durumunda ürün elde kalır ve üretici zarar eder. Bu nedenle fazla talep görmeyen ürünlerin üretimi de az olur.
  • Bir bölgede herhangi bir ürüne talep fazla olmasına karşın ürünün üretimi az olabilir. Bu durumda ürün, başka bölgelerden alınır. Böylece dağıtım faaliyeti gelişir.

Yeryüzünde üretimi, dağıtımı ve tüketimi en fazla olan ürünler temel ihtiyaç maddeleridir. Buğday, mısır, pirinç ve patates; üretimi, dağıtımı ve tüketimi en fazla olan ürünlerdir. Örneğin, Çin ve Hindistan’da en çok tüketilen ürün pirinç iken Orta Asya’da buğdaydır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte tarımsal verim artmıştır. Ortaya çıkan ürün fazlası diğer ülkelere satılmaya başlamıştır. Ayrıca soğuk hava depolu araçların çoğalması ve ulaşım süresinin kısalması; çabuk bozulabilen sebze, meyve, et, balık, süt gibi ürünlerin uzak bölgelere taşınmasına olanak sağlamıştır.

Ayrıca ulaşımın gelişmesi farklı iklim bölgelerinde yetişen ürünlerin başka bölgelere de götürülüp buralarda da yetişmesini sağlamıştır. Örneğin domates, patates, çay gibi ürünler Anadolu’ya sonradan getirilmiştir. Ulaşımın geliştiği bölgelerde ya da liman kentlerinde sanayi üretimi artar (Marmara Bölgesi gibi).

Günümüzde temel ihtiyaç maddelerinin yerine televizyon, bilgisayar, cep telefonu, optik cihaz, savunma araçları vs. üreten ülkeler hızla kalkınmaktadır. Ayrıca gelişmiş ülkelerde kitap ve dergi okuma, İnternet kullanımı oranı da oldukça yüksektir. Üretimi ve tüketimi en çok etkileyen faktörlerden biri de nüfustur. Örneğin büyükşehirlerde tüketim fazla olduğu için bu şehirlere yakın yerlerde besi ve kümes hayvancılığı gelişmiştir. Bu şekilde ulaşım maliyeti azaltılmıştır.

Uluslararası ticaretin gelişmesinde ise ulaşım sistemlerinin gelişmesi etkili olmuştur. Örneğin deniz yolu ile bir seferde çok ürün taşınması veya koli, cam, tahta, plastik gibi maddelerle yüklerin sağlam şekilde taşınması ülkeler hatta kıtalar arasındaki ticareti geliştirmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar