Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tyt Türk Dili ve Edebiyatı

Ünlem İşareti ( !)

1) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.
Hava ne kadar da güzel! Aşk olsun sana çocuk!
2) Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:
Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!
Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak bir devrin battığı yerdir.

3) Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözcükten hemen sonra parantez içinde kullanılır.
Çok iyi (!) biriymiş, harama helal katmazmış.

Ünlem değerindeki sözcükten sonra cümle devam ederse ünlem sona konur!
Arkadaş. sana uğurlar olsun!

Örnek: Necip Fazıl ( ) şair oluşunun öyküsünü şöyle anlatıyor: “Şairliğim on iki yaşımda başladı. Annem hastanedeydi. Ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter ( ) Bitişikte yatan veremli hasta kızın şiirleri varmış defterde. Bunu söyleyen annem, bir an gözlerimin içini tarayarak “Senin, şair olmanı ne kadar isterdim!’ dedi. Annemin dileği bana, içimde besleyip de on iki yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Gözlerim hastane odasının penceresinde ( ) savrulan kar ve uluyan rüzgâra karşı uzun uzun düşünerek içimden şöyle bir karara vardım ( ) Şair olacağım, hem de büyük bir şair ( ) ve oldum.”

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (:) (.) (;) (:) (.)     B) (,) (.) (;) (;) (.)        C) (,) (…) (,) (:) (!)     D) (,) (…) (;) (,) (.)

ÇÖZÜM: Verilen boşluklara sırasıyla C seçeneğinde verilen (,) (…) (,) (:) (!) noktalama işaretleri getirilmelidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar