Uluslararası Ulaşımın Bölgesel ve Küresel Etkileri Nelerdir? 10. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Küreselleşme ve kalkınmanın gerçekleşmesinde en önemli etkenlerden birisi, belki de birincisi, ulaşım ve iletişimde meydana gelen teknolojik değişimler ve mekânsal etkilenmeyi arttıran ulaşım ağlarının gelişmesidir. Ulaşım genel anlamda, insan ya da eşyanın bir yerden bir yere taşınmasıdır. Fakat günümüzde ulaşım bilginin, paranın, haberlerin ya da hizmetlerin de bir yerden bir yere taşınmasını da kapsar. Bu nedenle ulaşım yeryüzünün çeşitli bölgeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesini de ele alır.

 • Ulaşım faaliyetleri maddenin yer değiştirmesini, örneğin ham maddenin işlenebileceği yerlere, üretilen maddelerin de tüketim alanlarına gitmelerini sağlayarak, değer artışına neden olurlar.
 • Bunun yanı sıra, insanların da birçok hizmetlerin bulunduğu yerlere, örneğin iş yerlerine, dinlenme ve eğlence yerlerine sağlık merkezlerine ve benzeri yerlere ulaşabilmelerini, dolayısıyla tüketici ve üretici duruma gelebilmelerinde yine ulaşım büyük rol oynar.
 • Böylece ulaşım gerek maddelerin, gerek insan ve haberlerin yerlerinin değişmesine neden olarak, değer artışına yol açarak sanayi ya da ticaret gibi bir üretim biçimi oluşturur.
 • Ulaşım faaliyetleri şehir coğrafyası çalışmalarında da ayrı bir özellik taşır. Genellikle herhangi bir şehirde şehrin yüz ölçümünün üçte biri ile dörtte biri arasındaki miktarın cadde ve sokaklar tarafından kaplanmış olması, her şeyden önce şehirlerdeki arazi kullanılışında bu sektörün rolüne dikkat çeker.
 • Günümüzün şehir planlamalarında ulaşımın ayrı ve önemli bir yeri vardır. Büyük şehirlerin gıda, ham madde ve başka ihtiyaçlarının giderilmesi, şehirlerde üretilen maddelerin dağıtımı ulaşımla olur.
 • Ulaşım faaliyetlerinin yeryüzünün çeşitli yerlerinde gerçekleşmesi, dolayısıyla çeşitli olanaklara, koşullara sahip bölgelerin birbirleriyle bağlantı kurmaları, üretim ve ona bağlı birçok hususta “bölgesel farklılaşmayı” da kolaylaştırmıştır.
 • “Ulaşım sayesinde gereken maddeleri başka yerlerden kolaylıkla sağlayabilen herhangi bir bölge, kendine yeterli olmak endişesinden sıyrılarak, coğrafi koşulların en iyi biçimde üretim ve yapımına olanak verdiği maddelere yönelebilmiştir. Günümüzde yeryüzünde görülen ticari tarım alanları, sanayi bölgeleri bu tür gelişmelerin canlı örnekleridir.
 • Ulaşım olanakları gelişip, sözü edilen durum oluştukça, yeni yeni örnekler de ortaya çıkmaktadır.
 • Modern tarım yöntemlerinin yarattığı ve doğal koşullar altında tarımın pek o kadar kolay olamayacağı sera manzaraları da ulaşımın eseri olurken, modern telekomünikasyonlar ise kabloların ve uydu antenlerinin biçimlendirdiği yeni yeni manzaralar yaratmaktadır.
 • Ulaşım sistemlerinin gelişmesi bir bakıma dünyamızın bugünkü iş bölümünün ve coğrafi görünümünün kazanılmasında ki başlıca etkenlerden biridir.
 • Ulaşım faaliyetlerinin bütünüyle eriştiği düzey birçok ekonomik faaliyette “kuruluş yerini” büyük ölçüde etkilemektedir. Özellikle taşıma maliyetlerindeki düşüşler, pazara yakın olma üstünlüğünü hızla azaltmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar