Ülkemizin Maden Çeşitliliği Nedenleri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

ÜLKEMİZİN MADEN ÇEŞİTLİLİĞİ

Ülkemiz Dünyada üretilen 50 çeşit madenin 29’unun bulunduğu maden zengini bir ülkedir.

Çeşitliliğin Nedenleri:

Ülkemizin dağ oluşumu hareketlerinden fazla etkilenmesi

Dağ oluşumu hareketleri sonucunda başkalaşım ve volkanizma hareketlerine yaygın olarak uğraması

Farklı jeolojik devirlere ait arazilerin bulunması

Bir Madenin İşletmeye Açılabilmesi İçin;

  • Yatak büyüklüğü (rezervi) yeterli olmalı
  • Kullanım alanı yaygın olmalı
  • Maden yatağı uzun yıllar çıkartılmaya uygun olmalı
  • Maden içindeki tenör oranı yüksek olmalı
  • Ulaşım yollarına yakın olmalı
  • İşletilmesi kolay olmalı
  • Kâr hacmi yüksek olmalı
  • Sanayisinin kurulmuş olması gerekmektedir.

Not: Türkiye’nin maden bakımından en zengin bölgesi Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümü (Malatya, Elazığ) ve Kıyı Ege (İzmir, Manisa)’dir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar