Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tyt Türk Dili ve Edebiyatı

üç Nokta ( …)

1) Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

Ve eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak…

2) Herhangi bir sebepten açık yazılmak istenmeyen sözcük ve bölümlerin yerine konur.
Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.

3) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur.
Sana doğru geliyorum… Aşka doğru, kendime doğru!

4) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.
Koca Sinan… Koca Sinan, be!.. Neler bırakmışsın bize.

5) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan sözcük veya bölümlerin yerine konur.

6) Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır.
— Elindeki nedir?
— Kitap…
— Güzel mi?
— …

Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir: Sözleri bıçak yarası gibi!..
Deldi yüreğimi. Nasıl da soldu bütün yapraklar?..

Örnek: Bugün yetmiş yaşındayım (I) Yaptıklarımdan pek çok pişmanlık duyuyorum (II) Öyle çok, öyle çok yanlış yaptım ki (III) Her şeyden önce en değerli varlığım olan zamanımı istediğimce ve iyi bir biçimde kullanamadım (IV) Halbuki şimdikinden en az iki kat daha verimli olabilirdim (V)

Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine üç nokta (…) konulması uygun olur?
A) I.    B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

ÇÖZÜM: I, II, IV ve V numaralı yerlere cümle tamamlandığı için nokta konur. III numaralı cümle devam edebilecek nitelikte olduğu için üç nokta konur. Cevap C seçeneğidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar