Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Nedenleri TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ

Hz. Ömer zamanında Müslüman Araplar ilk defa Türklere sınır komşusu olmuşlardır.Hz. Osman zamanında Türkler ile ilk savaşlar yapılmıştır.

Emevilerin milliyetçilik politikasından dolayı İslamiyet Türkler arasında fazla kabul görmemiştir.

Abbasiler zamanında Türkistan’da Çin tehlikesi belirince Türkler ve Müslümanlar birlikte savaşıp Çinlileri yenmişlerdir.

Abbasilerin hoşgörü politikası Türklerle Müslüman Araplar arasındaki savaşları sona erdirmiştir.

TALAS SAVAŞI (751)

Çin’in Türkistan’a saldırması üzerine Türkler ve Müslümanlar birleşerek Çin’i Talas lrmağında yenmişlerdir.

Sonuçları

Türklerle Müslümanların savaşları sona erdi.Orta Asya Çin tehlikesinden kurtuldu.

İslamiyet Türkler arasında yayıldı.

Talas Savaşı Türk-İslam tarihinin başlangıcı olmuştur.

Türkler Abbasilerin ordu ve yönetim kadrolarında görev aldılar.

Kağıt Çin dışında da basıldı ve kullanıldı.

Türklerin İslamiyet’i Kabul Etmelerinin Nedenleri

İslamiyet’teki tek tanrı inanışının Türklerde de olması

Cennet—Cehennem inancının Türklerde de olması

Cihan hâkimiyeti anlayışının cihat anlayışına benzemesi

Abbasilerin hoşgörü politikasıÖrnek: Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A İslam hukukunun farklı coğrafyalarda yayılması
B Müslümanlığın Hindistan’a ulaşması
C) İslam dünyasının askeri açıdan güçlenmesi
D) İslamiyet’in İspanya’da yayılması
E Türk-İslam sanat anlayışının oluşması

Çözüm: İslamiyet’in İspanya’da yayılmasında Emeviler etkili olmuştur. Türklerin bu duruma herhangi bir etkisi yoktur. Diğer seçeneklerdeki gelişmelerde ise Türkler doğrudan bir etkiye sahiptir. Doğru cevap (D) seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi