Türklerin İslamiyet’e Hizmetleri Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Türklerin İslamiyet’e Hizmetleri

Selçuklulardan itibaren İslamiyet’in kaderini ele geçiren Türkler, Osmanlıların sonuna kadar bu sorumluluklarını ellerinde tutmuşlardır.
Şii Büveyhoğulları, Batınîler gibi Abbasi Halifeliği üzerinden İs-lam dünyasında nüfuz kurmaya çalışan unsurlara karşı Türkler, Abbasilerin siyasi ve askeri güçleri zayıflamasına rağmen Abbasileri iki asır daha yaşatmışlardır.

Bizans ve Haçlı saldırılarına karşı yüzyıllarca mücadele eden Türkler, İslam alemini dağılmaktan kurtarmışlar ve İslamiyet inancını yüzyıllarca dış saldırılara karşı korumuşlardır.

Milli değerlerini İslami değerlerle buluşturan Türkler, Türk – İslam medeniyeti denilen tarihi süreci başlatmışlardır.

Karahanlılar Devleti ile başlayan ve Oğuzların kurduğu Selçuklu ve Osmanlı ile üç kıta üzerinde Türk-İslâm kimliği ile nüfuz kurmayı başaran Türkler, egemenlik alanlarında izlerini bırakarak camiden medreseye, vakıflardan hastanelere, ilmi ve bilimsel yapıtlardan sanatsal eserlere birçok alanda kalıcı olmayı başarmışlardır.

İslamiyet’in yayılması ve gelişmesi için sadece askeri gücün yeterli olmayacağını gören Selçuklular, bilim ve eğitime önem vermişler; medrese, cami, zaviye yaptırmışlar ve dünyanın ilk üniversitelerinden sayılan Nizamiye Medresesi’ni Bağdat’ta kurmuşlardır.

Bilim adamı, edip, şair, tarihçi, tabip, yazar, devlet adamı, kumandan ve sanatkar olarak yetişen Türkler, İslam medeniyetinin gelişmesinde büyük öneme sahip olmuşlardır.

İslam dinini Hindistan’dan Kafkaslara, Anadolu’dan Balkanlar’a egemen kılan ulus Türkler olmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar