Türkiye’nin Özel Konumu Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

ÖZEL KONUM

 • Dünya üzerindeki herhangi bir yerin sadece kendine ait olan özellikleri ve bu özellikleriyle diğer yerlerden ayrılan konumdur. (Türkiye’nin enlemi ve boylamı ile açıklanamayan özellikleri)
 • Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü görevi görür.
 • Boğazlar stratejik önemini arttırmıştır.
 • Önemli kara ve deniz yolları üzerindedir.
 • Petrol ve doğalgaz hatları Türkiye’den geçer.
 • Batısında Avrupa, Güney ve Güneydoğu’sunda petrol zengini Ortadoğu, Doğusunda Asya ve Kafkas ülkeleri bulunur.
 • Çevresindeki ülkelere göre enerji potansiyeli yüksektir.
 • Zengin su kaynaklarına sahiptir.
 • Karadenize kıyısı olan ülkelerin geçiş güzergahındadır.
 • Doğal güzellikler bakımından zengin bir ülkedir.
 • Batı kıyılarımızda dağlar kıyıya dik uzanır.
 • Kuzey—güney kıyılarında sıradağlar kıyıya paralel uzanır.
 • Aynı anda birden fazla mevsim özellikleri görülür.
 • En uzun kara sınırımız —> Suriye ile (877 km)
 • En kısa kara sınırımız —> Nahcivan ile (18 km)
 • Kuzey—güney kıyılarında ulaşım zor doğu-batı yönünde kolaydır.
 • Mikroklimal iklim özellikleri görülür.
 • Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar.

Buna bağlı olarak:

– Sıcaklık azalır
– Bitki örtüsü cılızlaşır
– Toprak türü değişir
– İklim karasallaşır
– Tarım ürünleri olgunlaşma süresi uzar

Üç tarafı denizlerle çevrilidir;

 • Buna bağlı kıyı kesimlerde;
 • İklim daha ılımandır.
 • Üç tarafını çeviren denizler Süveyş Kanalıyla Hint Okyanusuna, Cebeli Tarık Boğazıyla Atlas Okyanusuna açılır.
 • Bitki örtüsü daha gürdür.
 • Turizm olanakları çok çeşitlidir.
 • Yeraltı ve yer üstü kaynaklarıyla dünyanın sayılı ülkelerindendir.
 • Türkiye medeniyetlerin merkezi konumundadır.
 • Tüm Avrupa’da bulunan bitki türlerinin %75’i Türkiye’de görülebilmektedir.
 • Biyoçeşitlilik fazladır. (Son yıllarda nesli tükenmektedir)
 • Turizmin ekonomiye katkısı fazladır.
 • Ovalar kıyı kesimde bulunur ve akarsu boylarında yer alır.
 • Yağış miktarı daha fazladır.
 • Akarsu bakımından Ortadoğunun en zengin ülkesidir ancak su kaynakları yinede kısıtlıdır.

Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde Dağların Kıyıya Pararel Uzanmasının Sonuçları

 • Falez fazladır.
 • Koy, körfez ve doğal liman sayısı azdır.
 • Boyuna kıyılar görülür.
 • Denizden gelen nemli hava iç kısımlara giremez bu nedenle kıyı ile iç kesimler arasında farklı iklimler görülür.
 • Kıyıların gerçek uzaklığı ile kuş uçumu uzaklığı arası fark azdır.
 • Limanların hinterlandı dardır.
 • Kıta sahanlığı (Şelfi) dardır.
 • Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor ve geçitlerle sağlanır.

Ege Bölgesi’nde Dağların Kıyıya Dik Uzanmasının Sonuçları

 • Kıta sahanlığı (selfi) geniştir.
 • Falez azdır.
 • Enine kıyılar görülür.
 • Denizden gelen nemli hava iç kısımlara girer bu nedenle kıyı ile iç kesimler arası iklim farklılığı azdır.
 • Koy, körfez ve doğal liman sayısı fazladır.
 • Kıyıların gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arası fark fazladır.
 • Limanların hinterlandı geniştir.
 • Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım kolaydır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar