Türkiye’de Uygulanan Tarım Metodları Coğrafya Ayt


Kategoriler: Coğrafya

UYGULANAN TARIM METOTLARI

İntansif (yoğun) Tarım

 • Tarım alanlarının dar fakat nüfus yoğunluğunun fazla olduğu gelişmiş ülkelerde uygulanan tarım metodudur.
 • Birim alanda en fazla verim almak amaçlanmıştır.

Örnek: Japonya ,İsrail, Fransa, Hollanda gibi.

 • İklim koşullarından fazla etkilenmez.
 • Üretimde yıldan yıla dalgalanma görülmez.
 • Türkiye’de ki seracılık faaliyetleri bu yöntemle yapılmaktadır.

Ekstansif (yaygın) Tarım • Tarım alanlarının geniş nüfus yoğunluğunun az olduğu gelişmemiş ülkelerde uygulanan tarım metodudur.
 • Geniş alanlarda yüksek miktarda ürün elde etme amaçlanmıştır.
 • Daha çok gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır.

Örnek: Türkiye, Çin, Arjantin gibi.

Kuru (nadas) Tarım

 • Yağışların yetersiz olduğu sulama olanakların gelişmediği yarı kurak iklim bölgelerinde uygulanan tarım metotudur.
 • Toprak bir yıl ekilir, bir veya birden fazla yıl boş bırakılır.
 • Toprağın dinlendiği dönemde su toplaması ve besin maddeleri yönünden zenginleşmesi amaçlanır.
 • Bu uygulamada verim oldukça düşüktür.
 • Türkiye’de kuru tarımın en fazla olduğu bölge İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri iken en az olduğu bölge Karadeniz’dir.

*Nadas yöntemi erozyona neden olmaktadır. Bunun yerine nöbetleşe ekim yapılmalıdır

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi