Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 10. Sınıf
  • Türkiye’de ormanların ve doğal bitki örtüsünün çeşitli nedenlerle tahrip edilmesi, tarım arazilerinin aşırı ve hatalı kullanılması, eğim değerlerinin fazla olması, akarsu aşındırmasının şiddetli olması, tarım topraklarının nadasa bırakılması gibi nedenlere bağlı olarak erozyon meydana gelmektedir.
  • Doğal nedenlere bağlı olarak meydana gelen erozyona, jeolojik erozyon; insan etkisiyle meydana gelen erozyona da, hızlandırılmış erozyon denir.
  • Türkiye topraklarından erozyonla taşınan toprak miktarı ABD’den 7 kat, Avrupadan 17 kat daha fazla olup, tarım arazilerinin % 59’u, otlak ve meraların % 64’ü ve ormanların % 54’ü erozyon tehdidi altındadır.
  • Türkiye topraklarından sadece akarsuların taşıdığı malzeme miktarı 500 milyon tonu geçmektedir. Bu miktar erozyonun ülkemizde ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu ifade etmektedir.
  • Erozyonun etkisini azaltmak için; akarsu yatakları ıslah edilmeli, doğal bitki örtüsü korunmalı, ağaçlandırma yapılmalı, keçi ormana sokulmamalı, nadas uygulamasına son verilmeli, meralar aşırı otlatılmamalı, tarlalar eğime dik sürülmeli, doğal afetler konusunda önceden tedbir alınmalı ve halk bilinçlendirilmelidir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar