Türkiye’de Toprak Erozyonu 10. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 10. Sınıf
 • Türkiye’de ormanların ve doğal bitki örtüsünün çeşitli nedenlerle tahrip edilmesi, tarım arazilerinin aşırı ve hatalı kullanılması, eğim değerlerinin fazla olması, akarsu aşındırmasının şiddetli olması, tarım topraklarının nadasa bırakılması gibi nedenlere bağlı olarak erozyon meydana gelmektedir.
 • Doğal nedenlere bağlı olarak meydana gelen erozyona, jeolojik erozyon; insan etkisiyle meydana gelen erozyona da, hızlandırılmış erozyon denir.
 • Türkiye topraklarından erozyonla taşınan toprak miktarı ABD’den 7 kat, Avrupa’dan 17 kat daha fazla olup, tarım arazilerinin % 59’u, otlak ve meraların % 64’ü ve ormanların % 54’ü erozyon tehdidi altındadır.
 • Türkiye topraklarından sadece akarsuların taşıdığı malzeme miktarı 500 milyon tonu geçmektedir. Bu miktar erozyonun ülkemizde ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu ifade etmektedir.
 • Erozyonun etkisini azaltmak için; akarsu yatakları ıslah edilmeli, doğal bitki örtüsü korunmalı, ağaçlandırma yapılmalı, keçi ormana sokulmamalı, nadas uygulamasına son verilmeli, meralar aşırı otlatılmamalı, tarlalar eğime dik sürülmeli, doğal afetler konusunda önceden tedbir alınmalı ve halk bilinçlendirilmelidir.

Erozyondan Korunma Yolları:

 • Mevcut bitki örtüsü korunmalı ve çıplak alanlar ağaçlandırılmalıdır.
 • Eğimli arazilerde tarlalar eğime dik olarak sürülmeli, tarım ürünleri nöbetleşe ekilmelidir.
 • Nadas uygulaması azaltılmalıdır.
 • Baraj ve göllerin yamaçları ağaçlandırılmalıdır.
 • Çayır ve meralarda aşırı ve erken otlatma yapılmamalı. Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmelidir.
 • Orman alanlarında tarla açılmasına izin verilmemeli.
 • Yamaçlardaki araziler basamaklandırılmalı.
 • Rüzgar erozyonunun etkili olduğu yerlerde koruyucu çitler yapılmalıdır.
 • Halk erozyona karşı eğitilmeli ve çevre bilinci verilmelidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar