Türkiye’de Tarım, Tarımı Etkileyen Faktörler Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

TÜRKİYE’DE TARIM

İnsanların toprağı işleyerek çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesi ve onlardan ürün elde etmesine tarım denir.

İklim

 • Yeryüzünde iklim şartlarına karşı en hassas canlı bitkilerdir.
 • Her tarım ürününün yağış miktarı farklıdır.

Yağış Rejimi

 • Tarım ürünlerinin yağış istediği dönemler birbirinden farklıdır.

Örneğin; Çay her mevsim, buğday yetişme dönemi yağış ister.

Yağış Miktarı

 • Yıllık 100—2500 mm arasındaki yağışlar tarım için elverişlidir.
 • Her tarım ürününün yağış miktarı farklıdır.

Örneğin; Çay, fındık, kivi gibi meyveler yağışın fazla olduğu yerlerde yetiştirilir. Buğday, arpa, mercimek gibi ürünler yağışın az olduğu yerlerde yetiştirilir.

Sıcaklık

 • Her bitkinin belli bir sıcaklık isteği ve dönemi vardır.
 • İncir, zeytin, muz, turunçgil gibi ürünler soğuğa karşı hassastır. 10oC’nin altında yetişemezler.
 • Üzüm, elma, çavdar gibi ürünler soğuğa karşı dayanıklıdır. -40oC’ye kadar yetişebilirler.
 • Bazı ürünler ise farklı dönemlerde farklı sıcaklıklar ister.

Yükselti

 • Yükseldikçe sıcaklık her 200 m’de 1oC azalır.
 • Yerden yükseldikçe tarım ürünleri çeşitliliği değişir.
 • Yerden yükseldikçe tarım ürünleri Olgunlaşma süresi uzar.

Denize Göre Konum

 • Sıcaklık ve nemlilik isteği fazla olan tarım ürünleri kıyılarda yetiştirilir.
 • Nemlilik isteği az ve soğuğa dayanıklı tarım  ürünleri ise iç (Karasal) kesimlerde yetiştirilir.

Örneğin; Fındık, çay, muz, incir, zeytin, turunçgil gibi tarım ürünleri kıyı kesimlerde, buğday, arpa, nohut, şeker pancarı gibi tarım ürünleri karasal kesimlerde yetiştirilir.

Toprak

 • Tarım ürünlerinin yetişme koşulları içerisinde en önemli unsurlardan biri de topraktır.
 • Topraktaki tuz, kireç, su ve minerallerin oranı tarımsal verimliliği etkiler.
 • Yağışın fazla olduğu bölgelerdeki yıkanmadan dolayı tuz ve kireç oranı azdır.
 • Dış kuvvetlerin aşındırıp taşıdığı topraklar (alüvyal, lös ve moren) verimlidir.
 • Volkanik sahalar bol mineral içerdiği için verimlidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar