Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri, Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Kimya endüstrisi, otomotiv, inşaat, enerji, ilaç, sağlık ve beslenme, İletişim, tarım ve tüketim malları gibi sanayilerin temel ortağıdır. Kimya endüstrisi, günümüzdeki kaynağın bilinçli çevre için ürünler geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ev ve kişisel bakım, boya ve kaplama, gübre ve haşere(böcek) İlaçları, plastik ve kauçuk ile inorganik kimyasallar, kimya endüstrisi altında kümelenmiş beş ana sektörü oluşturmaktadır.

Türkiye’nin bu alt sektörlerin tümü için barındırdığı ana değerler, müşteri endüstrilerindeki sürdürülebilir büyüme ve diğer büyük yatırım bölgelerine kıyasla, yabancı şirketlere sunulan çok daha olumlu bir iş ortamıdır. Diğerlerinin yanı sıra birçok faktör, Türkiyeyi kimya sektörü için daha cazip bir yatırım merkezi hâline getirmektedir. Büyük ve gelişmekte olan pazarlara yakın konumdaki Türkiye’nin önemli bir ihracat potansiyeli bulunmaktadır.

Ülkemizde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, kimya endüstrisi alanındaki resmi kurumdur. Bu kurumun savunma sanayi alanında birçok fabrika bulunmaktadır. Bunun yanında TÜBİTAK ve üniversitelerde yaptıkları bilimsel çalışmalarla kimya sektörüne katkı sağlamıştır, Ayrıca, kimya mühendisliği, kimya teknisyeni, kimyager, petro kimya teknisyeni, petrol ve doğal gaz mühendisi, eczacı gibi meslekler kimya endüstrisinde çalışan bazı meslek gruplarıdır.

Ülkemizde Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği gibi sivil toplum kuruluşları da bulunmaktadır. Bu derneğin, kimya endüstrisine katkı sağlayan sektörlerin genel ve güncel sorunlarını, resmi kurumlarla çözmek, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak gibi faaliyetleri vardır.

İhracat ve İthalat

Kimyasallar ve kimyasal ürünler imalatı sanayinin ihracatı 2007 yılında 2,94 milyar dolar iken, 2013 yılında 6 milyar dolara yükselmiştir. Böylece kimyasallar ve kimyasal ürünler imalatı sanayi ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 2,74’den, yüzde 3,94’e yükselmiştir.

2007 yılında 16,3 milyar dolar olan kimyasallar ve kimyasal ürünler imalatı sanayi ithalatı ise 2013 yılında 24,8 milyar dolara yükselirken toplam İthalat içindeki payı da yüzde 9,57’den, yüzde 9,8’e çıkmıştır.

Alt Sektör Grupları İtibariyle İhracat ve İthalat

Kimyasallar ve kimyasal ürünler imalatı sanayi alt sektör grupları İçinde 2013 yılı itibarı ile en yüksek ihracat inorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik – anorganik bileşikleri ürün grubunda yapılmaktadır, İkinci sırada en yüksek ihracat yapılan ürün grubu ilk şekillerde plastikler ürün grubunda yapılmaktadır. ihracatta bu iki ürün grubunu izleyen alt ürün grupları sırası ile sabunlar ve temizlik ürünleri, boyalar ile kozmetik ürünleridir.

Kimyasallar ve kimyasal ürünler imalatı sanayinde en çok İthalatı yapılan ürün grubu 10,95 milyar dolar ile ilk şekillerde plastiklerdir. İthalatta 2. sırada; 3,14 milyar dolar ile organik kimyasallar ürün grubu yer almaktadır. Bu iki ürün grubunu izleyen ve en yüksek ithalat yapılan diğer alt ürün grupları sırası ile gübrelerdir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar