Türkiye’de En Yaygın Olan Ağaç Türleri 10.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

1. Fıstık Çamı: Dünya’da ender rastlanan ağaç türlerindendir. Yurdumuzda da doğal olarak bulunduğu alanlar oldukça sınırlıdır. Gençlik döneminde yuvarlak, yaşlılık döneminde ise şemsiye gibi tepesiyle dikkat çeker.

Batı Anadolu’da fıstık çamı ormanları Kozaklı (Bergama) ve Koçarlı (Aydın) dolaylarında bulunur. Bu ormanlardan elde edilen çam fıstığı önemli bir ihraç ürünümüzdür.

2. Karaçam: Toroslar ve Ege Bölgesi’nde 800-2000 metre yükseltiler arasında görülür. Kızılçam kadar sıcaklık istemez ancak kuraklığa da kızılçam kadar dayanamaz.

3. Sarıçam: Soğuğa dayanıklıdır. Kuzey Anadolu dağlarının yükseklerinde bulunur. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de görülür.

4. Kızılçam: Kızılçam ağacının sıcaklık isteği fazladır. Bu ağaç türü yaz kuraklığına karşıda dayanıklıdır. Bu özelliğinden dolayı kızılçam Akdeniz iklim bölgesinde en iyi yetişen ağaçlardan biridir. Soğuğa fazla dayanıklı olmayan kızılçamlar, Akdeniz ve Ege bölgelerinde geniş alan kaplar. Çoğu yerde deniz kıyısından itibaren maki toplulukları ile birlikte bulunur. Yer yer 2000 metre yükseltiye kadar ulaşır.

5. Sedir: Akdeniz dağ kuşağında geniş alan kaplar. Batıda Fethiye’den başlayıp doğuda Kahraman Maraş’a kadar yayılır. Sedirin kerestesi çok kıymetli olduğundan bu ormanlar aşırı tahrip edilmiştir. Koruma altına alınan sedir ormanları son yıllarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla genişletilmeye başlanmıştır. Endemik türlerden olan mavi sedir ağaçları Kızıldağ (Isparta) Millî Parkı’nda koruma altına alınmıştır.

6. Ladin: Ladin nemli, sisli ve soğuk alanları sevdiğinden Doğu Karadeniz Bölümü’nde uygun yetişme ortamı bulur. Bu bölümde çok gür ladin ormanları vardır. Ladin ormanlarında köknar ve sarıçamlar da görülür. Ardanuç ve Şavşat dolaylarında uzun boylu ve geniş çaplı ağaçlardan oluşan saf ladin ormanları yaygındır. Güneyde Amanoslar saf ya da diğer ağaçlarla karışık halde ladin ormanları bulunur.

7. Kayın: Daha çok Kuzey bölgelerimizle yayılış göstermekle birlikte Amanoslar’da da görülür. Yağlı meyveleri yaban hayvanları için önemli bir besin kaynağıdır.

8. Meşe: Türkiye’nin hemen her bölgesinde rastlanır. Çok değişik türleri vardır. Bazı türleri 25 metre boya ve 2 metre çapa kadar büyüyebilir. Bazı türleri de 3-5 metre boya sahip çalı şeklindedir.

9. Gürgen: Genellikle kuzey ve güney kıyı bölgelerimizdeki karışık ormanlarda bulunur. Ege ve Marmara bölgelerinde de görülür. Kerestesi kıymetli bir ağaçtır.

10. Ihlamur: En çok Kuzey Anadolu’da 1000 metreye kadar olan yükseltilerde görülür. Yaprakları çay gibi demlenir.

11. Kestane: Kuzey Anadolu’da ve Marmara Bölgesi’nde yaygındır. Meyveleri önemli bir besin maddesidir.

12.Sığla Ağacı: Dünya’da ender bulunan ağaç türlerinden biridir. Sığla ağacı sıcak, sulak ve taban arazileri sever. Yurdumuzun güneybatı kesiminde Ula, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye dolaylarında yetişen bu ormanların bir kısmı Batı Anadolu, bir kısmı Akdeniz ormanlarında bulunur.

Amber (günlük) ağacı da denilen ağaçlardan oluşan bu ormanlar endemiktir. Sığla ağacının yağı kozmetik ve ilaç sanayinde ham madde olarak kullanılmaktadır.

Örnek Sorular:

Meşe ormanları, Nur Dağları ve Kahraman Maraş civarında çok yaygındır. Beyşehir ve Eğirdir Gölü çevresinde de meşe ormanları bulunur. Ülkemize has endemik bitki türlerinden olan kasnak meşesi Eğirdir Gölü’nün  güneybatısında bulunan Davras Dağı’nda koruma altına alınmıştır.

Yukarıdakilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Meşe ormanları Akdeniz Bölgesi’nde de yaygındır.
B) Meşe ormanları tüm coğrafi bölgelerimizde yaygındır.
C) Kasnak meşesi ülkemize has endemik bitki türlerindendir.
D) Eğirdir Gölü’nün güneybatısında ve Davras Dağı’nda kasnak meşesi ormanları bulunur.
E) Kasnak meşesi koruma altına alınmıştır.


Karaçam kızılçam kadar sıcaklık istemez. Kızılçam kadar da kuraklığa dayanamaz. Ege Bölgesi’nde Karaçam ormanları Kaz Dağı, Madra Dağı, Bozdağlar, Aydın dağlarında kızılçam ormanlarının yükselti sınırından (800 m) başlayıp yer yer 2000 m’ye kadar ulaşır. İç Batı Anadolu’da Dursunbey, Gördes, Demirci, Simav, Kütahya ve Uşak civarında gür karaçam ormanları bulunur.

Yukarıda karaçamın;

I. Sıcaklık isteği
II. Ege Bölgesi’ndeki dağılışı
III. Türkiye’de nerelerde yetiştiği
gibi özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar