Türkiye Selçuklu Devleti – II. Rükneddin Süleyman Şah Dönemi (1196-1204)


Kategoriler: Tarih

  • Rükneddin Süleyman Şah İç otoritesini güçlendirdikten sonra Bizans’ı vergiye bağlayarak bu devlete siyasi üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
  • Çukurova Ermenilerini itaat altına almıştır.
  • Mengüceklileri ve Artukluları itaat altına almış Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla Erzurum merkezli kurulan Saltuklular Beyliği’ne son vermiştir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi