Türkiye Selçuklu Devleti – II. Rükneddin Süleyman Şah Dönemi (1196-1204)


Kategoriler: Tarih
  • Rükneddin Süleyman Şah İç otoritesini güçlendirdikten sonra Bizans’ı vergiye bağlayarak bu devlete siyasi üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
  • Çukurova Ermenilerini itaat altına almıştır.
  • Mengüceklileri ve Artukluları itaat altına almış Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla Erzurum merkezli kurulan Saltuklular Beyliği’ne son vermiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar