Türkiye Selçuklu Devleti – I. Mesut Dönemi (1116-1155) 10.Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih

1. I. Kılıç Arslan’ın ölümü sonrasında Anadolu Selçuklu Devletinde taht kavgaları başlamış ve devlet zayıflamıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen Bizans’ın saldırısıyla Türkler; kıyı bölgelerinden iç bölgelere çekilmek zorunda kalmıştır.

2. Anadolu Selçuklu Devleti’nde taht kavgalarının yaşandığı dönemde Danişmendli Emir Gazi’nin desteğini alan I. Mesut yapılan mücadeleyi kazanarak devletin başına geçmiş ve Danişmendliler’in desteğiyle devletin başına geçtiği için bu devlete bağlı kalmıştır.

Uyarı: Anadolu Selçuklu Devleti’nin Danişmendlilere bağlı kalması Anadolu’da siyasi üstünlüğün Danişmendlilere geçmesine neden olmuştur.

3. Danişmendlilerle yaptığı ittifak sonrasında Bizans’a yaptığı akınlarla gücünü tekrar toparlayan I. Mesut, Danişmendlilerde yaşanan taht kavgalarından yararlanarak daha sonraki süreçte bu beyliğin himayesinden kurtulmuştur.

4. Devletin gücünü tekrar toparlayan I. Mesut, önce Ankara, Çankırı, Kastamonu, Malatya ve Antep’i topraklarına katmış daha sonra II. Haçlı Seferi’ne karşı başarıyla karşı koyarak Haçlıların Anadolu’dan geçmesini önlemiştir.

Uyarı: Hristiyanların Anadolu’dan geçmelerinin önlenmesiyle Anadolu Selçuklu Devleti’nin İslam dünyasında önemi artmıştır. Ayrıca Anadolu’nun güvenli bir yurt olmasını sağlamıştır.

5. I. Mesut Anadolu Selçuklu Devletinde ilk kez imar ve bayındırlık faaliyetlerini başlatmış ayrıca Anadolu Selçuklu Devleti’nde ilk kez kendi adına para bastırmıştır.

Uyarı: I. Mesut’un kendi adına para bastırmasıyla Anadolu Selçuklu Devleti siyasi ve ekonomik anlamda tam bağımsız olmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar