Türkiye Selçuklu Devleti – I. Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107) 10.Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih

1. Melikşah’ın ölümü sonrasında serbest kalan I. Kılıç Arslan Anadolu’ya gelerek 1092 yılında devletin başına geçmiş böylece Fetret Devri’ne son vermiştir.

2. İçte düzeni sağladıktan sonra dış politikaya yönelen I. Kılıç Arslan ilk önce İzmir merkezli kurulan Çaka beyliğiyle Bizans’a karşı ittifak yaparak Bizans’ı sıkıştırmayı hedeflemiş ancak Bizans’ın kışkırtmalarıyla ittifak bozulmuş ve Çaka beyliğinin varlığına son vermiştir.

Uyarı: I. Kılıçarslan, Çaka Beyliği’ne son vererek Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetini başlatmıştır. Anadolu Selçuklu Devletine bağlanan ilk beylik Çaka Beyliği’dir.

Uyarı: Türk beylik ve devletleriyle mücadele edemeyen Bizans, Türkleri birbirine düşürerek, kendisi için tehlike olmaktan çıkarmıştır. (Denge siyaseti)

3. Bizans’la yaptığı anlaşma sonrasında batı sınırını güvence altına alan I. Kılıç Arslan doğu seferine çıkmış sefer sırasında Malatya’yı kuşatmışsa da I. Haçlı saldırısından dolayı kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.

4. Doğu seferini yarıda kesen I. Kılıç Arslan İznik’e dönmüş, İstanbul da toplanan ve Bizans’tan aldıkları destekle Anadolu’ya geçen Haçlıların hem çok kalabalık hem de askeri yeteneklerinin olmasından dolayı Haçlılarla yaptığı Dorileon Savaşı’nda başarılı olamamıştır. Bu durum üzerine devletin yıkılışını önlemek için devletin merkezini İznik’ten Konya’ya taşımıştır.

Uyarı: Haçlı saldırılarından dolayı Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluş dönemi uzamıştır.

5. I. Haçlı Savaşı’nın bitmesinin ardından yarım bıraktığı Malatya kuşatmasını tamamlayan I. Kılıç Arslan ayrıca Bitlis merkezli kurulan Dilmaçoğulları ve Diyarbakır merkezli kurulan İnaloğulları beyliklerinin varlığına son vermiştir.

Uyarı: I. Kılıç Arslan’ın Dilmaçoğlu ve İnaloğullarının varlığına son vermesi Anadolu Türk siyasi birliğini kurmayı hedeflediğinin göstergesidir.

6. Diyarbakır ve Bitlis’i alması sonrasında doğudaki hakimiyetini güçlendiren I. Kılıç Arslan’ın, Büyük Selçuklu Devleti toprağı olan Musul’a saldırmasıyla iki devlet arasında mücadele başlamış Büyük Selçuklu ordusuna yenilen I. Kılıç Arslan’ın, ülkesine dönerken Habur Nehrinde boğulmasıyla Türkiye Selçuklu tahtı yine boş kalmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar