Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Coğrafi Konum

 • Üç tarafının denizlerle çevrili Olması ve boğazlara sahip olması
 • Ilıman kuşakta yer alması
 • Önemli stratejik yeraltı kaynaklarına sahip olması ve bu kaynaklar bakımından zengin ülkelere komşu olması
 • Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının en fazla yaklaştığı yerde olması
 • Akdeniz İklim kuşağında yer alması
 • Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluşma noktasında yer alması
 • Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
 • Zengin su kaynaklarına sahip olması

Yeryüzü Şekilleri

 • Türkiye’nin büyük bir kısmının dağlık ve engebeli olması
 • Tarım, ulaşım ve sanayi başta olmak üzere bir çok ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemiştir.

İklim

 • Türkiye Orta kuşakta (ılıman kuşak) Akdeniz iklim bölgesinde yer alır.
 • Yerşekilleri dağların uzanışı, denizlerin etkisi, ortalama yükselti gibi etmenler çeşitli iklimlerin oluşmasına neden olmuştur.
 • İklimin çeşitli olması ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmiştir.

Nüfus

 • Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir.
 • Nüfus artış hızının fazla olması ekonomik kalkınma hızını düşürmekte bu da istihdam sıkıntısının yaşanmasına neden olmaktadır.
 • Bağımlı nüfus oranının fazla olması tüketimi arttırmaktadır.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

İnsanlar geçimini temin etmek ve yaşamını devam ettirmek için yaptığı işlerin tamamı ekonomik faaliyetler olarak adlandırılır. Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve Tüketimden oluşur. Ülkeler ekonomik faaliyetlerine göre gelişmiş, gelişmekte ve az gelişmiş olmak üzere bölümlere ayrılır. Sektörlerin ülke ekonomisi içindeki oranı ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir. Gelişmemiş ülkelerde tarım, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise sanayi ve hizmet sektörlerinin payı yüksektir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar