Türk Kelimesinin Anlamı


Kategoriler: Tarih

1. Türk adı, Orhun Kitabeleri‘nde “Türk ve Türük” şeklinde geçmiştir.

2. Uygurlar Döneminden kalan belgelerde “güç, kudret” anlamında kullanılmıştır.

3. Kaşgarlı Mahmud‘un, Divan-ı Lügat-it Türk adlı eserinde “olgunluk çağı” anlamında kullanmıştır.

4. Macar bilgini Wambergtüremek, çoğalmak” anlamına geldiğini belirtmiş Ziya Gökalptöreli, kanun nizam sahibi” olarak açıklamıştır. Çin kaynaklarında ise Türk adı “miğfer” anlamında kullanılmıştır.

TÜRK ADI;

  • Siyasal yaşamda ilk olarak Göktürkler tarafından kullanılmıştır.
  • VI. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya için XI. yüzyıldan itibaren ise coğrafi isim olarak Anadolu için kullanılmıştır.
  • Ayrıca Türk adına Çin, İran, Arap, Bizans, Hint kaynaklarında da rastlanmıştır.

Uyarı: Farklı kaynaklarda Türk ismine rastlanması Türklerin çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve bu topluluklarla etkileşim yaşadığını kanıtlamaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar