Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatına Giriş

Bir ulusun yaşadığı coğrafi çevre ve o ulusun yaşamında meydana gelen siyasal ve toplumsal değişmeler, edebiyatı derinden ve doğrudan etkiler. Özellikle savaşlar, göçler, inanışlar ve medeniyet değişiklikleri büyüklüklerine göre edebiyata bir şekilde yansır. Bu değişiklikler bazen edebiyatın içeriğini ve özelliklerini değiştirebilir. Bütün bunların sonucunda da ulusun edebiyat tarihinde değişik dönemler meydana gelir. Türkler tarih içinde üç farklı medeniyet içinde yaşamışlardır. Bu bağlamda Türk edebiyatını üç ana döneme ayırabiliriz:] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar