Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası

Tohum oluşumu gözlenmez. Bu bitkilerin üremesi sporlar ile gerçekleşir.

Damarsız Tohumsuz Bitkiler

 • İletim demetleri bulunmaz.
 • Gerçek kök, gövde ve yaprak bulundurmazlar.
 • Üreme ve fotosentez gibi faaliyetlerini sürdürmek için suya bağımlıdırlar.
 • Nehir ve akarsu kenarlarında, yağmur ormanlarında yani nemli bölgelerde yaşarlar.
 • Su ve mineralleri köksü, ipliksi uzantılarıyla difüzyon ile alırlar.
 • Gelişmişlik derecelerine göre damarsız tohumsuz bitkiler; Ciğer otları, Boynuzlu ciğer otları, Kara yosunları şeklindedir.
 • En bilinen örneği kara yosunlarıdır.

Kara yosunu

 • Nemli bölgelerde yaşarlar.
 • Yapraksız gövdeleri olan küçük bitkilerdir.
 • Gerçek kök, gövde ve yaprak bulundurmazlar.
 • Sporofit, gametofît ve rizoit olmak üzere üç kısımdan oluşurlar.

Not: Kara yosunları yüksek su tutma kapasitesi, havalandırmaya yatkınlıkları ve elastik olmaları nedeniyle toprağın kalitesini arttırırlar.

Damarlı Tohumsuz Bitkiler

 • İletim demetleri bulundururlar.
 • Gerçek kök, gövde ve yaprakları vardır.
 • Nemli ortamlarda ve nehir kenarlarında yaşarlar.
 • Metagenez (döl almaşı) ile çoğalırlar.

Not:

 • Metagenez; eşeyli üremenin, eşeysiz üremeyi takip etmesidir.
 • Kibrit otları, at kuyrukları ve eğrelti otları bilinen örnekleridir.

Eğrelti Otu

 • Günümüzde yaklaşık olarak 12.000 eğrelti otu türü bulunmaktadır.
 • Büyüklükleri değişkendir (1 cm’den 1 – 2 m’ye kadar olabilir).] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar