Tevriye


Kategoriler: Edebi Sanatlar (Söz Sanatları), Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı

Bir kelimenin aynı yerde birden fazla anlama gelecek şekilde kullanılmasına tevriye denir.Bu kadar letafet çünkü sende var
Beyaz gerdanında bir de ben gerek

Bu dizelerde “ben” sözcüğü ile tevriye yapılmıştır. Ben, insan vücudunda, özellikle yüzde bulunan, koyu renk lekelerdir. Şair, bu anlama gelen “ben’i kullanmış ama kendisini anlatmak istemiştir. Çünkü sözcüğün uzak anlamında birinci tekil kişi söz konusudur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi