Temiz Enerji Kaynakları Kimya Tyt


Kategoriler: Kimya

TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI

Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar yandıklarında SO2, NxOy, CO2, kül, duman gibi sıvı ve katı parçalar ile çevreye büyük zarar verirler. Fosil yakıtlar yakılınca biten ve yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Temiz enerji ise çevre dostu olan alternatif enerji kaynaklarıdır. Bu enerji türüne yenilenebilir enerji denir.Hidroelektrik Enerji

Akarsu ve yağmur sularının biriktirilmesi sonucu suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüşümü sonucuna göre elde edilen enerji türüdür. Bunun için hidrolik türbinlere gelen su, bu türbinleri hareket ettirir ve bu hareket enerjisi de jenaratörde elektrik enerjisine dönüşür. Hidroelektrik enerji çevre kirliliği oluşturmaz ancak doğal çevrede değişiklik yapar.

Güneş Enerjisi

Yeryüzünde tüm enerji kaynaklarının kökeni güneştir. Güneşin enerjisi hidrojen atomlarının helyum atomuna dönüşmesiyle ortaya çıkar. Bu olaya Füzyon denir. Güneşin merkezinde sıcaklığın 15 milyon derece olduğu bilinmektedir. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınları %100 verimle elektrik enerjisine dönüşmez. Bu verim fotosentez olayında yaklaşık %20 iken güneş pili gibi aygıtlarda %5’i geçmez.

Rüzgar Enerjisi

Yeryüzünün farklı ısınması ve soğumasından doğan sıcaklık farkları, atmosfer basıncının bölgeler arasında farklı değerlerde bulunması hava akımı dediğimiz rüzgarı oluşturur. Elektrik üretimi için rüzgar türbinlerini, mekanik olarak yel değirmeninin dönmesi, gemilerin yelkenler ile hareket etmesi rüzgar enerjisinin sonucudur.

Rüzgar türbinleri havanın hareket enerjisini önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştürür. Temiz, yenilenebilir güvenilir enerji kaynağıdır. Oluşturdukları elektromanyetik dalgalardan dolayı haberleşme, görüntü radyo ve TV alıcılarında parazitlere neden olabilirler. Ayrıca rüzgarların her zaman aynı düzende esmemesi
de elektrik enerjisi üretiminde önemli sorun oluşturmaktadır.

Dalga (gel-git) Enerjisi

Denizlerdeki gel-git olayları dalga hareketine neden olur. Dalgaların sürüklediği sular deniz seviyesinin üstünde yer alan yüksek alanlarda toplanır. Daha sonra burada toplanan su tekrar denize aktığında kanala yerleştirilen türbinleri döndürerek elektrik akımı oluşturur. Ayrıca pelamis (deniz yılanı) verilen diğer bir sistemde de dalgaların hareketinden oluşan kinetik enerji elektrik enerjisine dönüşmektedir. Dalga enerjisi için kurulan sistemler oldukça pahalı sistemlerdir.

Jeotermal Enerji

Yerkabuğunun altında yer alan mağma ve mağma hareketleri ile yer altına sızan sular ısınır, oluşan sıcak su yeryüzüne çıkar, buhar türbinlerini hareket ettirerek bu enerjiyi jeneratörler yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürür. Jeotermal kaynaklardan günümüzde ısıtma, seracılık ve elektrik enerjisi üretiminde yararlanılmaktadır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar