Tellürik Spiral (Alexandre de Chancourtois)

Tellürik Spiral (Alexandre de Chancourtois)

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

1862 yılında Chancourtois yayınladığı bir makalesinde bazı elelementleri, iyonları ve bileşikleri artan atom ağırlıklarına göre bir silindir üzerine spiral oluşturacak şekilde yerleştirerek “Tellürik spiral” adını verdiği bir sınıflandırma yapmıştır. Bu spiralde benzer özellik gösteren elementler, bileşikler ve iyonlar yukarıdan aşağıya doğru aynı hizaya gelecek şekilde gösterilmiştir.

Chancourtois, kimyacı olmadığı için makalelerinde asıl alanı olan jeoloji ile ilgili daha çok bilgiler verdiğinden yaptığı tellürik spiral çalışması dikkat çekmemiştir. Ayrıca sınıflandırmada element olmayan maddelere de yer verdiği için hatalı olduğu düşünülmüştür. Daha sonra MendeIeyev’in çalışmalarında ortaya çıkan bilgilere göre, Chanc0urt0is’in çalışmalarının değeri ortaya çıkmış ve kimya Iiteratüründe yerini almıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar