Tellürik Spiral (Alexandre de Chancourtois) 9. Sınıf Kimya

Tellürik Spiral (Alexandre de Chancourtois) 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Tellürik Spiral, 1862 yılında Fransız kimyacı Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois tarafından geliştirilen bir element sınıflandırma sistemidir. Sistem, elementleri atom ağırlığına göre spiral bir düzende sıralar.

Tellürik Spiral’in temelleri şunlardır:

  • Elementler, atom ağırlığına göre spiral bir düzende sıralanır.
  • Spiral, tellürün atom ağırlığına eşit olan 16 birim çevreye sahiptir.
  • Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementler, spiral boyunca birbirinin altında veya üstünde yer alır.

Tellürik Spiral, periyodik tablonun geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Sistem, bilim insanlarının elementleri daha iyi anlamalarına ve periyodik tablonun temelini atmalarına yardımcı olmuştur.

Tellürik Spiral’in bazı sınırlamaları şunlardır:

  • Spiral, sadece 63 elementi içerebilir.
  • Spiral, elementlerin özelliklerini tam olarak açıklamaz. Örneğin, alkali metaller spiralin aynı noktasında yer alır, ancak alkali metaller arasında önemli farklılıklar vardır.

Tellürik Spiral, kimya alanında önemli bir kavramdır. Sistem, elementlerin özelliklerini ve davranışlarını açıklamak için kullanılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar