Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

TARIMDA VERİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Sulama

 • Yağışın yetersiz olduğu sahalarda ürünlerin yeterli beslenmesini sağlamak için sulama gereklidir.
 • Türkiye’nin tarımda karşılaştığı en büyük sorun sulama suyu yetersizliğidir.
 • Sulama sorununun çözülmesi için akarsular üzerine barajlar yapılmaktadır.

Sulamanın yaygınlaşmasıyla;

 • Tarımda iklime olan bağımlılık azalır.
 • Tarımsal üretim miktarında yıldan yıla görülen dalgalanmalar azalır.
 • Nadas tarımı azalır ya da sona erer.
 • Tarım alanları her yıl kullanılabilir hale gelir
 • Tarımsal üretimde süreklilik sağlanır.
 • Tarımsal ürünlerin çeşidi ve üretim miktarı artar.
 • Tahıl tarımının yerini daha fazla gelir getiren sebze, meyve ve endüstri bitkileri alır.
 • Yaz mevsiminin uzun sürdüğü yerlerde bir yılda birden fazla ürün alınır.
 • Kırdan kente olan göçler azalır.

Gübreleme

 • Gübre kullanımı sonucu birim alanda alınan verim artar.
 • Toprağın verimli olabilmesi için yeteri kadar besin maddesi içermesi gerekmektedir.
 • Toprakta yeteri kadar besin maddesi yoksa bu eksikliği tamamlamak için toprağa gübre verilir. (Gübreleme)
 • Gübre kullanımındaki amaç toprağı güçlendirerek verimi arttırmaktır.
 • Gübreleme verimi ortalama %50 arttırır.

Tohum Islahı

 • Tarım ürünlerinden yüksek verim elde edebilme, kaliteli tohumlar kullanmayı gerektirir.
 • Bugün gen çalışmaları yoluyla yüksek verim kapasitesine sahip tohumlar elde edilmektedir.
 • Devlet üretme çiftlikleri ve tohum ıslah istasyonları kurulmuştur.
 • Günümüzde tohum ithali (alım) devam etmektedir.

Örneğin; Buğday daha iri taneli başak, domates daha bol ürün veren tohumlardır.

Toprak Analizi

 • Tarım ürünlerinin mineral ihtiyaçları farklıdır.
 • Yapılan analizlerle toprak mineralleri belirlenir.
 • Toprağa göre, hangi tarım ürünlerinin yetiştirilmesinin daha uygun olacağı, hangi gübrenin ne kadar kullanılacağı ne kadar suya ihtiyaç duyulacağı belirlenir.

Makine Kullanımı

 • Ürünlerin zamanında ekimi, hasadı ve yüksek verim için tarımda makineleşme gereklidir.
 • Türkiye’de makineli tarım yeterince gelişmemiştir.

Çünkü;

 • Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üzerinde olması
 • Makine kullanımının ekonomik olmayacağı küçük işletmelerin kurulması
 • Bazı bölgelerde iş gücünün daha ucuza gelmesi makine kullanımına fazla elverişli olmayan arazilerin varlığı gibi faktörler etkili olmuştur.

Zirai Mücadele

 • Tarım ürünleri zararlı böcek ve otlara haşerelere karşı ilaçlanarak tarımsal verim arttırılır.
 • Hastalık ve haşereler üretimde zaman zaman % 20—25 civarında verim düşüklüğüne neden olmaktadır.
 • Ülkemizdeki tarımsal ilaçlama meselesinin halledilmesi için zirai mücadele teşkilatı kurulmuştur.
 • Ülkemizde tarımsal ilaçlama eskiye oranla daha fazladır.

Çiftçinin Eğitilmesi

 • Günümüzde tarım modern aletler, kaliteli tohum ve hassas ilaçlar kullanımıyla yapılmaktadır.
 • Bütün bunların kullanımı için çiftçinin eğitimi gerekmektedir.
 • Çiftçi eğitimi basın ve yayın yöntemiyle yapılmakta fakat yetersiz kalmaktadır.

Destekleme Alımları ve Pazar

Destekleme alımı ve taban fiyat uygulaması fındık, tütün, şeker pancarı, buğday, çay, pamuk v.b dayanıklı ve sanayiye yönelik ürünlerde uygulanmaktadır.

Taban Fiyat: Bir ürünün devlet tarafından alımı için belirlenen fiyatıdır.

Tarımı destekleyen kuruluşlar;
Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK)
Devlet Su İşleri (DSİ)
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO)
Ziraat Bankası
Tarım kredi kooperatifleri] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar