Tarihin tanımı ve konusu 9. Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

Tarihin Tanımı

Tarih: İnsanların, toplumları etkileyen faaliyetlerinden doğan olayları yer ve zaman göstererek anlatan, olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkileşimlerini gösteren, bilgilerini belgelere dayanarak ispatlayan objektif bir bilim dalıdır.

Tarih; geçmişin olaylarını, kaynakların eleştirel bir incelemesine dayanarak, kronolojik bir tutarlılık içinde inceler, genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulunur.

Tarih Öğrenmenin Amacı

Tarih Öğrenmenin Amacı;

  • Geçmişten ders almak,
  • Geleceğe yönelik politikaları iyi belirlemek,
  • Toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulunmak,
  • Birlik ve beraberliği sağlamak

olarak açıklanabilir.

Tarih Biliminin Özelliği

Tarihe ait olaylar geçmişte yaşanmış olmasına bağlı olarak tarihçi, olayları bizzat görme imkanına sahip değildir. Tarih araştırmacısı, bir fizikçi veya bir kimyager gibi laboratuvar ortamında olayları gözlemleme ve tekrarlama imkanından yoksundur. ‘ Bu sebeple tarihe ait birikimleri yazılı veya yazısız belgelere dayanarak takip etmek zorundadır.

Tarihin Konusu

  • Geçmişte yaşayan insan topluluklarının faaliyetlerini konu edinir.
  • İnsan topluluklarının yaşayışlarını, sosyo – ekonomik faaliyetlerini inceleyen bir bilim olarak Tarih, insanlığın hafızası olarak da görülmelidir.
  • Tarih insan faaliyetlerini konu edinirken; insan davranışlarını, tabiat olaylarını konu edinmez. Tarih, tabiat olayları sonrası insan faaliyetlerini, göçlerini, sosyo-ekonomik durumlarını konu edinir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar