Tarih Öncesi Dönemde İnsanoğlunun Tabiatla İlişkisi


Kategoriler: Tarih

Yazının kullanılmadığı çağlarda insanların hayat tarzlarını iki aşa- malı değerlendirebiliriz. Buzul Çağıhda avcılık ve toplayıcılığın yapıldığı göçebe dönem. İklimin değişimine bağlı olarak ortaya çıkan tarımsal üretim ve hayvanların ehlileştirilmesiyle başlayan yerleşik dönem.

İnsanlığın bu süreçleri aynı anda, aynı şekilde ve aynı sırayla yaşadıkları söylenemez tabi. Ancak dönemi anlayabilmek adına bir takım benzerlikler üzerinden konuyu anlamaya çalışalım. Aşağıdaki grafiği beraberce inceleyelim.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar