Kategoriler: 7. Sınıf Matematik, Matematik] }

Soru: -23 + (+40) + (-17) işleminin sonucu aşağıdaki gibi bulunmuştur.
1. adım : -23 + (-17) + (+40)
2. adım: -40 + (+40)
3. adım: 0
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sonuç doğal sayı bulunmuştur.
B) Çözümde değişme özelliği kullanılmıştır.
C) Çözümde ters eleman özelliği kullanılmıştır.
D) Çözümde birleşme özelliği kullanılmıştır.

Soru: Bir araç kiralama şirketi kiraya verdiği her araç için günlük 80 TL kâr, kiraya verilmeyen her araç için günlük 10 TL zarar etmektedir. Şirket üç gün boyunca her gün toplam 4 aracı 1 günlük kiraya vermiş ve bu üç gün boyunca her gün toplam 3 aracı kiraya verememiştir. Üç gün sonunda araçlardan elde edilen kâr ya da zarar aşağıdakilerden hangisidir?
A) +870 TL   B) +270 TL
C) -120 TL    D) -80 TL

Soru: Meryem haftanın ilk üç günü her gün çözmesi gereken soru sayısından 10 eksik, geri kalan dört gün ise her gün çözmesi gereken soru sayısından 7 soru fazla çözmüştür. Bir hafta sonunda Meryem'in çözdüğü soru sayısından çözmesi gereken soru sayısı çıkarıldığında sonuç kaç olur?
A) -4   B) -2   C) 1   D) 3

Soru: Sıfırdan farklı bir tam sayı önce 2 ile çarpılıyor ve bulunan sonuç -2'ye bölünüyor. Son olarak bulunan sonuç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Başlangıçtaki sayıya eşittir.
B) Başlangıçtaki sayının ters işaretlisidir.
C) Sonuç daima -1'dir.
D) Sonuç daima 0'dır.

Soru: Bozuk bir klima kumandasının soğutma tuşuna her basıldığında klima göstergesindeki sıcaklık 3 °C azalmaktadır. Klima göstergesinde 5 “C yazıyor iken klimanın kumandasına 4 kez basılıyor. Son durumda klima göstergesinde aşağıdakilerden hangisi görülür?
A) -9 °C   B) -7 °C   C) -6 °C   D) -4 °C


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar