Talas Savaşı (751)

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Kök Türk Devleti’nin 744’te yıkılması Orta Asya’da siyasi bir boşluğa neden olmuştu. Bu durumdan yararlanmak isteyen Çinliler, bölge üzerinde egemenlik kurmayı amaçlıyordu. Bu amaç doğrultusunda hareket eden Çinlilerle Orta Asya’ya doğru fetihlerde bulunan Abbasiler Talas ırmağı civarında karşı karşıya geldiler. Batı Türkistan hakimiyeti üzerinde önemli etkisi olan savaşta Türkler, Müslümanların yanında yer alarak savaşı kazanmalarını sağladılar.

(751) Savaş Çin ile Abbasiler arasında yapılmıştır. (Orta doğu ile Uzak Doğu arasında yapılan ilk savaştır.)

Savaşın Nedenleri

  • Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden biri olan Uygurların yeni kurulmuş olmasından dolayı siyasi anlamda gücünün olmaması
  • Orta Asya siyasi boşluğunu doldurmak ve İpek Yolu’na hakim olmak isteyen Çin ve Abbasi devletleri arasında yaşanan rekabet

Savaşın Gelişimi

İki devlet arasında başlayan mücadelenin savaşa dönüşmesiyle taraflar arasında Talas’ta savaş başlamıştır. Yapılan savaşta Karluk Türklerinin desteklediği Abbasiler, Uygur Türkleri’nin desteklediği Çin’i Talas Savaşı’nda yenilgiye uğratmıştır.

Savaşın Sonuçları

  • Abbasiler’in üstün gelmesiyle Çinlilerin gücü zayıflamış ve Orta Asya’nın Çinlileşmesi önlenmiştir.
  • Esir alınan Çinliler aracılığıyla kağıt, matbaa, pusula, barut gibi teknik buluşlar Çinlilerden Müslümanlara geçmiştir.
  • Türkler ve Araplar arasındaki ilişkiler olumlu yönde gelişmiş, ticaret faaliyetleri artmıştır.
  • Batı Türkistan’a yönelik Çin tehdidi engellenmiş, Türklerin bölge üzerindeki üstünlükleri devam etmiştir.
  • Türklerle Araplar arasında yapılan siyasi ittifak dini etkileşime zemin hazırlamış İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başlamıştır

Uyarı: Savaşlar kültürel etkileşime zemin hazırlamıştır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar