Su Döngüsü 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Su doğada üç hâlde de bulunabilir. Su, atmosferin üst katları yoğunlaşarak yağış olarak yeryüzüne ulaştıktan sonra, güneşin etkisiyle buharlaşma ve terleme yoluyla tekrar atmosfere döner. Bu olaya su döngüsü denir.

Suyun faklı hâlleri farklı işlevlerin yerine getirilebilmesini sağlar. Buz; balıkçılıkta, ilaç üretiminde, gıdaların saklanmasında, yapay buz sahalarında, yemek servisi yapan işletmelerde kullanılmaktadır. Su; duş, temizlik, tuvalet, bulaşık gibi temizlik alanlarında, tarımsal olarak meyve ve sebzelerin yetişmesinde, demirlerin soğutulması, buharlı makineler, ilaç, kozmetik gibi çok farklı alanda kullanılmaktadır. Su buharı; endüstriyel üretimin çoğu alanlarında enerji ve kimyasal madde taşıyıcısı olarak kullanılır. Endüstride su buharının yaygın kullanım alanları; kâğıt ve inşaat malzemeleri üretimi, rafineriler, ilaç ve gıda endüstrisi olarak sıralanabilir.

Su Döngüsünün Aşamaları

Su döngüsü, beş temel aşamadan oluşur:

  • Buharlaşma: Güneş ışınları, okyanuslardaki, göllerdeki, nehirlerdeki ve topraktaki suyu ısıtır. Bu ısı, suyun yüzeyindeki moleküllerin hareketini hızlandırır ve bu moleküller havaya karışır. Buharlaşma, su döngüsünün en önemli aşamalarından biridir.
  • Yoğunlaşma: Atmosferdeki su buharı, soğuyarak su damlacıkları veya buz kristalleri haline gelir. Buharlaşma sonucu yükselen hava, yükseldikçe soğur ve su buharı yoğunlaşır. Yoğunlaşma, bulutların oluşumuna neden olur.
  • Yağış: Yoğunlaşan su buharı, bulutlardan yağış olarak yeryüzüne düşer. Yağış, yağmur, kar, dolu veya çiseleme şeklinde olabilir.
  • Erime: Yağış olarak yeryüzüne düşen su, soğuyarak sıvı hale geçer. Bu olaya erime denir.
  • Akış: Eriyen su, yeraltına sızabilir veya yüzeyden akarak okyanuslara, göllere ve nehirlere ulaşır. Bu olaya akış denir.

Doğadaki su döngüsünün devamlı gerçekleşmesi için gerekli enerji Güneş tarafından sağlanmaktadır.

  • Doğada kirlenen suyun temizlenmesi sağlanır.
  • İklimlerin oluşumunda, suyun hareketleri ve su döngüsünün büyük bir etkisi vardır.
  • Kutuplarda katı hâlde bulunan su Dünya’nın ısıl dengede kalmasında hayati öneme sahiptir.
  • Suyun hâl değişimi sayesinde su kaynakları Dünya’da her yere ulaşabilir.] }

Maddelerin farklı hâllerde bulunabilmesi günlük yaşam için çok önemlidir. Bitkilerden hayvanlara onlardan da insanlara kadar bütün canlılar yapılarında bir çok farklı maddeler içerir. Bu maddelerin en önemlisi hiç şüphesiz sudur. Su hayatın her alanında bulunan ve yaşam için vazgeçilemez bir kaynaktır. Su doğada üç farklı fiziksel hâlde bulunur. Suyun bu üç hâli arasındaki dönüşümlere devamlı rastlarız ve bu dönüşümler Dünya'daki yaşamın devamı için hayati öneme sahiptir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar