Sosyal Tarih Yazıcılığı


Kategoriler: Tarih, Tarih ve Zaman

  • Sosyal tarih yazıcılığında tarihe ait olayların tek bir neden ve olgu üzerinden değil; sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve fikri birçok etken dikkate alınarak bilinebileceği kabul edilmiştir.
  • Bu tarz yazıcılık, tarihi olaylardan genel sosyal kanunlara ulaşmaya çalışır.
  • Günümüzde, araştırıcı ve sosyal tarih yazıcılığı tarihçiler tarafından diğerlerine göre daha yaygın olarak tercih edilmektedir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi