Sıvıların Kaldırma Kuvveti Fizik Tyt


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

Sıvılar içindeki cisimlere yukarı yönde bir kuvvet uygular. Bu kuvvete kaldırma kuvveti denir.

Akma düzeyine kadar dolu kaba taşma kabı denir. Taşma kabına bir cisim atıldığında kabın kütlesindeki artış miktarı

İpe bağlı cisimlerde cisim üzerine etki eden kuvvetler çizilir ve kuvvet eşitliği yazılır.

Bir cisim karışım yapmayan d1, d2 özkütleli sıvılar arasında şekildeki gibi dengede kalıyor ise cismin özkütlesi (dc) sıvıların arasında bir değer alır. d2 > dc > d1 olur. Her sıvı kendi içinde bulunan kısma bir kaldırma kuvveti uyguladığından cismin kütlesi (mc)

mc = V1 . d1 + V2 . d2 bağıntısıyla bulunur.

Buz eritildiğinde oluşan suyun hacmi buzun batan hacmi kadar olduğu için su yüksekliği değişmez.

Buz eritildiğinde oluşan suyun hacmi, buzun batan hacminden az olduğu için su yüksekliği azalır.

 

ÖRNEK:

Isıl dengedeki şekildeki sistemde sadece buzun tamamının erimesine yetecek kadar ısı veriliyor.

Buna göre su yüksekliği h ve kabın toplam ağırlığı nasıl değişir?

Çözüm: Buz eridiğinde demir bilye batar. İlk durumda demir bilye ağırlığı kadar suyun yerini değiştirirken batınca ağırlığından daha az suyun yerini değiştirir. Bu durumda h azalır. Kabın içine yeni bir kütle gelmemiş, dışarı bir kütle de çıkmadığı için kabın toplam ağırlığı değişmez.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar