Sıvı Basınç kuvveti video 10. sınıf


Kategoriler: Ders Videoları

Katılarda basınç kuvveti yüzey alanına bağlı değildir. Sıvılarda ise
yükseklik ve özkütle sabit kalmak şartıyla yüzey alanı büyüklüğünün
değişmesi basınç kuvvetini değiştirir.

Bu ifade F = P$A denkleminde yerine yazılırsa kabın tabanındaki sıvı
basınç kuvvetini veren ifade olur.
Sıvı basınç kuvveti uygulandığı yüzeye daima diktir. Yan yüzeye uygulanan
basınç kuvveti hesaplanırken yan yüzeye yapılan ortalama basınç
değeri alınır. Bu da yan yüzeyin orta noktasının derinliğine karşılık gelir.

Yan yüzeyleri hareket edebilen Şekil 2.19: a’daki kabın içerisinde h
yüksekliğinde ve G ağırlığında sıvı bulunmaktadır. Bu durumda kabın
tabanında oluşan sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşittir.

Kabın yan yüzeyleri dışa doğru hareket ettirilerek Şekil 2.19: b’deki
duruma getirildiğinde kaptaki sıvının ağırlığı değişmezken yüksekliği
h den küçük olur. Bu durumda sıvı basınç kuvveti, sıvının ağırlığından
küçük olur (Fb < G).

Kabın yan yüzeyleri içe doğru hareket ettirilerek Şekil 2.19: c’deki
duruma getirildiğinde sıvının ağırlığı değişmezken yüksekliği h den
büyük olur. Bu durumda kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti, sıvının
ağırlığından büyük olur (Fc > G).

Sıvı dolu Şekil 2.18’deki kabın A1, A2 ve A3 yüzeylerine etki eden sıvı
basınç kuvvetleri
A1 yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvveti F1 = 2h $ d $ g $A1
A2 yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvveti F2 = h $ d $ g $A2
A3 yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvveti F3 = 3h $ d $ g $A3
şeklinde bulunur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar