Sivas Kongresi’nde Alınan Kararlar, Amacı, Önemi ve Sonuçları


Kategoriler: Tarih

SiVAS KONGRESİ (4 – 11 Eylül 1919)

Toplanma Amaçları :

  • Amasya ve Erzurum’da alınan kararları tüm ulusa mal etmek
  • Anadolu’daki tüm cemiyetleri tek çatı altında toplamak
  • Vatanın bütünlüğüne karşı girişilen saldırıları önlemek

Kongre’de Alınan Kararlar :

1. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, burada yeniden görüşülerek, ulusal kararlar olarak kabul edildi.

  • Erzurum Kongresi kararları bölgesellikten çıkmıştır.

2. Manda ve himaye kesin olarak reddedildi.

  • Türk ulusunun tam bağımsızlık istediği vurgulanmıştır.

3. Tüm direniş cemiyetleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi.

  • Ulusal güçler birleştirilerek yönetim tek elde toplanmıştır.
  • Milletçe savunma ve direnme kararı alınmıştır.

4. Temsil Kurulu’nun üye sayısı artırılarak, Temsil Kurulu’na tüm yurdu temsil etme görev ve yetkisi verildi. Başkanlığına da Mustafa Kemal getirildi.

Kongrenin Önemi ve Sonuçları :

Hem kararları hem de toplanış şekli bakımından ulusaldır.

Mustafa Kemal tüm yurdu temsil eden Temsil Kurulu’nun başkanlığına seçilerek ulusal lider olmuştur.

Temsil Kurulu, Ali Fuat Paşa’yı Batı cephesi Kuva-yı Milliye Komutanlığı’na atayarak yürütme yetkisini kullanmıştır. Bu durum Temsil Kurulu’nun bir hükümet gibi çalıştığını göstermektedir.

Temsil Kurulu, halkı Milli Mücadele konusunda aydınlatmak amacıyla İrâde-i Milliye adlı bir gazete çıkarmaya başlamıştır.

Temsil Kurulu, Ali Galip Olayı nedeniyle tüm yurda çektiği telgraflarda; İstanbul ile tüm haberleşmenin kesilmesini, yapılacak tüm çalışmalarda Sivas’a bağlı kalınmasını ve her türlü haberleşme ve danışma merkezinin Sivas olduğunu belirtmiştir. Ayrıca İstanbul’un Anadolu’ya atadığı komutan ve valilerin geri gönderilmesinide istemiştir.

Temsil Kurulu’nun bu kararına uyulması sonucu Damat Ferit Hükümeti istifa etti. Yerine Milli Mücadelecilere yakın olan Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu.

Böylece Temsil Kurulu İstanbul yönetimine karşı ilk Siyasi başarısını elde etmiştir. Bu durum Temsil Kurulu’nun İstanbul yönetimine karşı elde ettiği ilk siyasi başarıdır.

Diğer Kongreler :

1. Balıkesir Kongresi (26 – 31 Temmuz)
2. Alaşehir Kongresi (16 – 25 Ağustos 1919)
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar