Sıcaklık Ölçekleri 9.Sınıf Fizik

Sıcaklık Ölçekleri 9.Sınıf Fizik

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Isı ve Sıcaklık

Sıcaklık, bir maddenin ne kadar sıcak veya soğuk olduğunu gösteren bir ölçüdür. Sıcaklık ölçekleri, sıcaklığı ölçmek için kullanılan araçlardır.

Termometreler tasarlanırken saf suyun donma sıcaklığı ve saf suyun kaynama sıcaklığı belirlenerek, iki değer arası eşit bölmelere ayrılır.

Celsius, Fahrenheit ve Kelvin termometreleri şekillerdeki gibi ölçeklendirilmiştir.

Burada, dikkat edilirse; Celsius termometresinin 1 bölmesi (1 °C’lık değişime), Fahrenheit termometresinin 1,8 bölmesine (1 ,8 °F’lık değişime) ve Kelvin termometresinin 1 bölmesine (1K’lık değişime) karşılık gelmektedir.

Örneğin, Celsius termometresiyle ölçülen 5 C°’lık bir artış, Fahrenheit termometresiyle 5 x 1,8 F° = 9 F°’lik bir artış olarak ölçülür. Celsius, Fahrenheit ve Kelvin ölçekleri birbirlerine dönüştürülürken aşağıdaki gibi bir yol izlenebilir.

i. Düz çizgiler çizilerek, termometre ölçeğinin, referans noktaları işaretlenir. (suyun donma ve kaynama sıcaklığı)

ii. Dönüşümü istenilen sıcaklık işaretlenir ve diğer ölçekleri kesecek şekilde yatay çizgi çizilir ve C, F, K değerlerinden bilinenler yazılır

iii. Her ölçek üzerindeki sıcaklık farkları, bölme sayılarıyla oranlanır. Bu oranlar eşit olmalıdır çünkü bölme uzunlukları eşittir.

Çözümlü Örnekler] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar