Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Bitki Örtüsü


Kategoriler: Coğrafya, İklim Elemanları

Bitki örtüsünün sıcaklık üzerinde dengeleyici etkisi vardır. Bitki örtüsü, geceleri aşırı soğumayı, gündüzleri de aşırı ısınmayı önler. Bundan dolayı, bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı az iken, bitki örtüsünden yoksun yerlerde bu fark daha fazladır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi