Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Bitki Örtüsü

Bitki örtüsünün sıcaklık üzerinde dengeleyici etkisi vardır. Bitki örtüsü, geceleri aşırı soğumayı, gündüzleri de aşırı ısınmayı önler.Fetişh ürünleri Bundan dolayı, bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı az iken, bitki örtüsünden yoksun yerlerde bu fark daha fazladır.Dört mevsimin yaşandığı orta kuşakta bulunan bir yerde, ilkbahardaki sıcaklığın sonbahardakinden biraz daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun nedeni olabilir? A) Sonbaharın yaz, ilkbaharın kış bitimi olması B) Ekinoks durumunun yaşanması C) İlkbaharda, Güneş ışınlarının daha küçük açıyla gelmesi D) Dünya'nın eksen eğikliği E) ilkbaharda nem oranının azalması Örnek: Aşağıdakilerden hangisi, sıcaklığın Güneş ışınlarının geliş açısına göre değiştiğinin kanıtı olamaz? A) Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalması B) Sabahtan öğleye doğru sıcaklığın artması C) Güney Yarım Küre'de dağların kuzey yamaçlarının daha fazla ısınması D) Kuzey Yarım Küre'de haziran ve temmuz aylarının ocak ve şubat aylarına göre sıcak olması E) Yaklaşık aynı enlemler üzerinde olan Kuzeybatı Avrupa kıyılarının, Kanada'nın doğu kıyılarından sıcak olması Örnek: 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında, Kuzey Kutbu'nda güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen, sıcaklık değerleri O °C`nin üzerine çıkmaz. Bu durum, Kuzey Kutup Bölgesi ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisinin sonucudur? A) Yer çekiminin fazla olmasının B) Denizlerin oranının karalardan fazla olmasının C) Dünya'nın dönüş hızının az olmasının D) Güneş ışınlarının eğik açılarla gelmesinin E) Bitki örtüsünün gelişmemiş olmasının
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi