Rönesans Nedenleri ve Sonuçları TYT Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

RÖNESANS

Kelime anlamı bakımından yeniden doğuş demektir.Rönesans, XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde bilim, sanat ve edebiyat alanında meydana gelen gelişmelerin tümüne verilen addır.

Nedenleri

 • Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa’da sanattan hoşlanan sanatı ve sanatçıyı koruyan Mesen sınıfının oluşması
 • Katolik Kilisesi’ne duyulan güvenin azalması
 • Skolastik düşüncenin sarsılması
 • Çok sayıda sanatçı ve bilim insanının yetişmesi
 • Eski Yunan, Roma ve İslam uygarlığına ait eserlerin incelenmesi
 • Hümanist düşüncenin önem kazanması
 • Rönesans ilk olarak İtalya’da ortaya çıktı.

Bunun Nedenleri:

 • İstanbul’un fethinden sonra Bizanslı bilginlerin İtalya’ya gitmesi
 • İtalya’nın diğer uygarlıklarla sürekli etkileşim içinde olması
 • İtalya’nın coğrafi konumundan dolayı İslam bilginlerinden etkilenmesi
 • İtalya’nın Katolik Kilisesi’nin merkezi olması

Rönesans’ın Sonuçları

 • Skolastik düşünce yıkıldı. Bu düşüncenin yerini pozitif düşünce aldı.
 • Bilim, sanat ve edebiyatta önemli gelişmeler yaşandı.
 • Katolik Kilisesi’nin ve din adamlarının saygınlığı azaldı.
 • Reform hareketlerinin başlamasına ortam hazırladı

Örnek: Avrupa toplumlarında Katolik Kilisesi’ne bağlılık, Haçlı Savaşlarından sonra eski gücünü kaybetmiştir.

Bu durum aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?

A) Hristiyanların Kudüs’ü kutsal yer saymasında
B) Feodal rejimlerin kurulmasında
C) Kavimlerin yer değiştirmesinde
D) Mezhep savaşlarının sona ermesinde
E) Özgür düşünce ortamının oluşmasında

Çözüm: Haçlı Seferleri sonrası kağıt ve matbaa kullanımının yaygınlaşması düşünsel alanda değişime neden olmuştur. Kilisenin siyasi ve ekonomik gücü zayıflamış, kuralları ve o döneme kadar ileri sürdüğü fikirler tartışılmaya başlanmıştır. Doğru Cevap (E)‘dir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi