RNA (Ribonükleik Asit)


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Yaşam Bilimi Biyoloji

DNA da olduğu gibi çok sayıda nükleotidin, şeker – fosfat bağları ile bağlanması sonucunda oluşan tek zincirli nükleik asittir. Çekirdekte, mitokondride, kloroplastta, sitoplazmada ve ribozomun yapısında bulunur.

  • RNA ların yapısında, DNA dan farklı olarak, Riboz şekeri ve Urasil bazı bulunur.
  • RNA molekülleri kendi kopyasını yapamaz ve eşlenemez. Çünkü, tek zincirden meydana gelir.
  • Bütün RNA çeşitleri, RNA polimeraz enziminin görev yapması ile DNA lardan sentezlenir.
  • Protein sentezindeki görevlerine göre mRNA, tRNA ve rRNA olmak üzere üç çeşit RNA vardır.Bilgi:

  • Mesajcı RNA (mRNA): Sentezlenecek proteinin şifresini DNA dan alarak ribozoma (protein sentezleyen organel) götürür.
  • Taşıyıcı RNA (tRNA): Çekirdekte sentezlendikten sonra, sitoplazmaya geçerek buradaki serbest amino asitleri ribozomlara taşır.
  • Ribozomal RNA (rRNA): Çekirdekte ve DNA nın kontrolünde sentezlenir. Ribozomun yapısına katılır.

Çözüm: DNA molekülünde adenin, guanin, sitozin ve timin olmak üzere dört çeşit nükleotit vardır. RNA molekülünde de adenin, guanin, sitozin ve urasil olmak üzere dört çeşit nükleotit vardır. Her bir nükleotidin yapısıda organik baz, beş karbonlu şeker ve fosfat grubu bulunur. DNA nükleotitlerinde beş karbonlu şeker olarak deoksiriboz, RNA nükleotitlerinde ise riboz vardır. DNA çift zincirli, RNA ise tek zincirlidir. Cevap DÇözüm: RNA çekirdek, sitoplazma, ribozom, kloroplast ve mitokondride bulunur. RNA`nın yapı taşları nükleotitlerdir. DNA`dan farklı olarak tamamlayıcı baz dizisine sahip değildir. Yani tek zincirli bir moleküldür. Kendini eşlemez, DNA dan sentezlenir. RNA Protein sentezinde görev yapar. Yapısında şeker olarak riboz vardır. Organik bazları adenin, guanin, sitozin ve urasildir. Cevap D

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi