Profesyonel Çevirmenlerle Çalışmak, Çevirilerinizin Kalitesini Artırır

Profesyonel Çevirmenlerle Çalışmak, Çevirilerinizin Kalitesini Artırır

Kategoriler: Tanıtım Yazıları

Çeviri hayatın her alanında bireylerin ve kurumların karşısına çıkan bir ihtiyaç olduğundan çeviri hizmetlerine gösterilen talep de fazladır. Buna bağlı olarak farklı yetkinliklere ve eğitim düzeylerine sahip kişiler çeviri hizmeti vermektedir. Ancak bu durum çeviri hizmetlerinde hedeflenen kalitenin yakalanamamasına neden olmaktadır. Özellikle teknik çeviri ve hukuki çeviri gibi özel uzmanlık gerektiren alanlarda mutlaka profesyonel çevirmenler ve çeviri bürolarıyla çalışılması gerekir. Uluay Çeviri farklı alanlarda uzmanlık sahibi profesyonel çevirmen kadrosu sayesinde yüksek kalitede çeviri hizmetlerini en uygun fiyatlarla almanızı sağlar.

Her gün sayısız birey, kurum ve kuruluş hukuki işlem gerçekleştirir. En çok talep gören çeviri türlerinden biri olan hukuki çeviri aynı zamanda üst düzey uzmanlık gerektirir. Hukuki çeviri hizmetlerinin konusunu, yasal değere ve geçerliliğe sahip her tür metin ve belge oluşturur. Teknik çeviri, medikal çeviri ve akademik çeviri gibi hukuki çeviri de uzmanlık, deneyim ve profesyonellik gerektiren özel çeviri türleri arasında yer alır. Hukuki çevirinin de dahil olduğu özel çeviri türlerinde uzmanlaşmanın sağlanabilmesi için çevirmenin sıklıkla aynı tür metinlerle karşı karşıya kalması, metinlerin kullanım amacını bilmesi, yapılarına hakim olması ve cümlelerin kullanımı hakkında deneyim kazanması gerekir.

Son derece uzun ve karmaşık yapıda olan hukuki metinleri çevirecek olan çevirmenlerin üst düzey kalitede hizmet vermesinin ilk şartı kaynak ve hedef dile ana dil seviyesinde hakim olmasıdır. Aynı zamanda hukuki çeviri hizmeti verilen dil çiftinin konuşulduğu ülkelerin hukuki yapıları konusunda da bilgi sahibi olmalıdır. Hukuk sistemlerinin her ülkede farklı yapıya sahip olması nedeniyle çevirmen kaynak metinde kullanılan kelime ve kalıpların birebir karşılığını hedef dilde bulamayabilir. Bu noktada çevirinin kalitesini ve doğruluğunu sağlayan hukuki bilgi düzeyidir.

Özel uzmanlık gerektiren hukuki çevirinin konusunu oluşturan metinler ve belgeler profesyonel çevirmenler tarafından yapılmalıdır. Hukuki çeviri hem bireysel hem resmi ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Hukuki çeviride hedef metnin kaynak metne uygunluğu temel unsurdur. Mahkeme kararları, uzman raporları, sözleşmeler, yönetmelikler, kanunlar, vekaletnameler ve uygunluk belgeleri gibi birçok farklı hukuki metin ve belge, hukuki çevirinin kapsama alanındadır.

Hukuki çeviri hizmeti yapılırken herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik olması hak kaybı dahil olmak üzere bazı istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bunun yanı sıra resmi süreçlerde kullanılan hukuki belgelerin ibrazı konusunda bazı süre sınırlamaları da bulunabilir. Bu nedenle hukuki çeviri yapılırken yasal sürelerin aşılmaması konusunda maksimum özen gösterilmelidir. Hukuki çeviri hizmetlerinin kapsamında yazılı çevirinin yanı sıra noterliklerde ve mahkemelerde yapılacak olan sözlü tercümeler de yer alabilir.

Hukuki çeviri hizmeti sırasında çevirmenler yorum yapmaktan kaçınmalı, kaynak metinde verilen mesajda herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Çeviri metinde kullanılan kelimeler ve söz öbekleri hukuk alanına özgü olmalıdır. Çevirmen ülkelerin hukuk sistemlerindeki farklılık nedeniyle kaynak dilde kullanılan kavramların hedef dildeki kavramlarla birebir örtüşmemesi durumunda gerekli araştırmaları yapmalıdır. Hukuki çeviri hizmetleri adalet ilkesi çerçevesinde ve tamamen tarafsız olarak gerçekleştirilirken yakın anlamlı cümlelerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Kati ve kesin cümleler, tamamen açık ve anlaşılır şekilde kullanılmalı ve çeviri metinde yasal argümanlara yer verilmelidir.

Uluay Çeviri Kalite, Hız ve Güvenilirliği İle Sektöründe Fark Yaratıyor

Uzmanlık gerektiren diğer bir çeviri türü olan teknik çevirinin iki farklı alanı vardır. Bunlardan ilki teknik terminolojiden oluşan teknik belgelerin çevirisini diğer bir deyişle kullanım kılavuzu, dahili notlar ve finansal raporlar gibi belgelerin çevirisini kapsar. Sınırlı bir kitlenin teknik alanda kullanımı amacıyla hazırlanan belgeler bu çerçevede değerlendirilir.

Teknik çevirinin diğer türünde BT, mühendislik ve mekanik gibi farklı alanlardaki belgelerin çevirisi gerçekleştirilir. Uzmanlık gerektiren alanlardaki çevirileri kapsaması nedeniyle teknik çeviri hizmeti verecek olan çevirmenler, çeviri konusu alanlarda yetkinlik sahibi ve sektörel terminolojiye hakim olmalıdır.

Teknik çeviri hizmeti veren çevirmenler, net bir üslup benimsemeye özen göstermelidir. Özellikle mekanik cihazların kılavuz çevirileri veya buna benzer teknik çevirilerin yapılması sırasında eklemelerle birbirine bağlanan uzun cümlelerden kaçınılmalıdır. Eğer uzun açıklamalı teknik metinlerin çevirisi söz konusuysa bu durumda görselli anlatıma ya da maddelendirmeye başvurulmalıdır. Teknik çeviri hizmetini verecek olan çevirmenin alanında ne kadar uzman olduğu ve bilgi birikiminin düzeyi teknik çevirinin kalitesi üzerinde doğrudan etkilidir. Bu nedenle teknik çeviri hizmetlerinin kesinlikle hata kabul etmediği göz ardı edilmemeli ve profesyonel çevirmenlerle çalışmaya özen gösterilmelidir.

Uluay Çeviri sahip olduğu profesyonel ekip ile tüm çeviri türlerinde sözlü ve yazılı çeviri hizmetleri sunar. 45 farklı dilde profesyonel kullanma kılavuzu, yüksek mühendislik bilgisi gerektiren dokümanlar, yedek parça listeleri, teknik bilgilendirmelere ilişkin videolar, ürün teknik özellikleri, teknik destek yazışmaları, ihale dokümanlarına ilişkin teknik şartname, makine yazılımları gibi çevirilerin yanı sıra teknik içeriğe sahip ola toplantılara yönelik ardıl çeviri, simultane çeviri de sağlar. Aynı zamanda video konferanslar ve tele konferanslar için de teknik tercüman desteği verir. Siz de Uluay Çeviri’den online fiyat teklifi alabilir ve kaliteye en ekonomik fiyatlarla erişebilirsiniz.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar