Prizmaların Yüzey Alanları ve Hacimleri 8. Sınıf


Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik

Dik Prizmalar

E // P olsun. P ve E düzlemleri içinde yer alan eş iki çokgenin köşeleri karşılıklı olarak birleştirilirse elde edilen cisme prizma denir,

 • Çokgenlerin her birine prizmanın tabanları,
 • Çokgenlerin kenarlarına taban ayrıtları,
 • Çokgenlerin köşelerine prizmanın köşeleri,
 • Taralı dikdörtgene prizmanın yanal yüzü,
 • İki taban arasındaki dik uzaklığa ise prizmanın yüksekliği denir.

Özellikleri:

 • Yan yüzleri tabanlara diktir.
 • Yan yüzleri dikdörtgensel bölgedir.
 • Tabanları eş çokgensel bölgeler olup birbirine paraleldir.
 • Köşe sayısı taban çokgeninin kenar sayısının 2 katıdır.
 • Ayrıt sayısı taban çokgeninin kenar sayısının 3 katıdır.
 • Taban ayrıtlarının sayısı yaz

Özetle

n kenarlı bir çokgen olan dik prizmanın;
1) 2.n tane köşesi vardır.
2) n+2 tane yüzü vardır.
3) 3.n tane ayrıtı vardır.
4) 2 tane tabanı vardır.

Prizmanın Alanı ve Hacmi

Bütün prizmaların alan ve hacimleri aynı şekilde hesaplanır.

Hacim: V = (Taban alanı) . (Yükseklik)
Yanal alan: YA = (Taban çevresi) . (Yükseklik)
Yüzey alanı: A = (Yanal alan) + 2.(Taban alanı)

DİKDÖRTGENLER PRİZMASI

Bütün yüzleri dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir.

KARE DİK PRİZMA

KÜP

ÜÇGEN DİK PRİZMA

DÜZGÜN ALTIGEN DİK PRİZMA

DİK SİLİNDİR

 • Tabanı daire olan dik prizmaya silindir denir.
 • Bir dikdörtgenin bir kenarı etrafında 360° döndürülmesiyle dik (dönel) silindir elde edilir. 180° döndürülmesiyle yarım silindir oluşur.
 • Dikdörtgen hangi kenar etrafında döndürülürse o kenar yükseklik, diğer kenar taban dairesinin yarıçapı olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar