Periyodik Sistemde Grupların Özellikleri

Periyodik Sistemde Grupların Özellikleri

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Aynı dikey sıradaki elementleri gösterir. Günümüzdeki periyodik sistemde 18 tane grup vardır. Ancak her gruptaki element sayısı eşit değildir.

 • Aynı grupta benzer kimyasal özellikteki elementler vardır.
 • Gruplar A ve B grupları şeklinde ifade edilebilir. A gruplar baş grup (ana grup) olarak adlandırılırken, B grupları ise yan grup olarak adlandırılır. 8 tane dikey sıra da A grupları 10 tane dikey sırada B grupları vardır. Ancak B gruplarında da numara sayısı A gruplarındaki gibi 8 e kadar devam eder Bunun sebebi 8B grubu 3 tane dikey sırada olmasıdır.
 • B grupları 2A grubu ile 3A grubu arasındadır. İlk üç periyotta B grubu elementi yoktur.

1A Grubu ve Özellikleri (Alkali Metaller)

Son katmanlarında 1 elektron bulunan ve her periyottaki ilk elementlerdir.

 • Değerlik elektron sayıları 1 dir ve bu elektronu kolayca vererek bileşik oluştururlar.
 • Hidrojen ametaldirve bileşiklerinde 1 + ya da 1- değerlik alır. Gruptaki diğer elementlerin tamamı alkali metal olarak sınıflandırılır. Alkali metaller bileşiklerinde 1+ değerlikli olurlar.
 • Alkali metaller sert değildir. Bıçakla kesilebilir nitelikte yumuşaktırlar.

2A Grubu ve Özellikleri (Toprak Alkali Metalleri)

2A grubunda berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyum elementleri bulunur.

 • Değerlik elektron sayıları 2 dir ve bu elektronları vererek bileşik oluştururlar. Yani bileşiklerinde 2+ yüklüdürler.
 • 2A grubundaki elementlerin tamamı metaldir toprak alkali metaller olarak adlandırılırlar.

B Grupları ve Özellikleri (Geçiş Metalleri)

Periyodik sistemde 2A grubu ile 3A grubu arasında 4. periyottan itibaren bulunan gruplardır.

 • B gruplarındaki elementlerin tamamı metaldir ve geçiş metalleri olarak adlandırılırlar.
 • B grupları periyodik sistemde 10 tane sütunda bulunur ancak grup numaraları 8 e kadardır ve BB grubu üç tanedir.
 • 2A grubundan sonra 3B grubu vardır. Daha sonra sırasıyla grup numarası artar. 3 tane 8B grubundan sonra ise 1B ve 2B grupları vardır.
 • B gruplarında soldan sağa numaralandırma sırası 3B ile başlar ve 1B ile biter. (3B-4B-5B-6B-7B-8B-8B-8B-1B-2B)

3A Grubu ve Özellikleri (Toprak Metalleri)

3B grubunda bor (B), alüminyum (Al), galyum (Ga), indiyum (ln), talyum (Tl) Nhobyum (Nh) elementleri vardır.

 • Değerlik elektron sayıları 3 tür ve bu elektronları vererek bileşik oluştururlar. Yani bileşiklerinde 3+ yüklüdürler.
 • Grubun en üstündeki B elementi yarı metal, diğerleri ise metaldir. Bu grupta metaller toprak metalleri olarak sınıflandırılır.
 • B ve AI atomları 3+ değerlik aldığında soy gaz elektron düzenine erişirken diğer elementlerin elektron sayısı B grubundaki elementlerin elektron dağılımlarına benzer.

4A Grubu ve Özellikleri (Karbon Grubu)

4A grubunda SC, “Si, 32Ge, SDSn, 52Pb ve ,MFI bulunur.

 • Değerlik elektronları sayısı 4 tür. Elektron dizilimindeki son katmanında 4 elektron bulunur.
 • C ametal, Si ve Ge yarı metal özelliği gösterirken diğerleri metal özelliği gösterir.

5A Grubu ve Özellikleri (Azot Grubu)

5A grubunda ,N, 15P, 33As, 51Sb, 83Bi ve 115Mc bulunur.

 • Değerlik elektronları sayısı 5 tir. Elektron dizilimindeki son katmanında 5 elektron bulunur.
 • 7N ve 15P ametal, 33As ve 51Sb yarı metal özelliği gösterirken diğerleri metal özelliği gösterir.

6A Grubu ve Özellikleri (Kalkojenler)

6A grubunda 8O, 16S, 34Se, 52Te, 84Po ve 116LV bulunur.

 • Değerlik elektronları sayısı 6 dır. Elektron dizilimindeki son katmanında 6 elektron bulunur.
 • Po ve Te yarı metal özelliği gösterirken diğerleri ametal özelliği gösterir.

7A Grubu ve Özellikleri (Halojenler)

7A grubunda 9F, 17CI, 35Br, 53I, 85At, 117Ts bulunur.

 • Değerlik elektron sayıları 7 dir. 7A grubundaki elementler bileşiklerinde 1- ve bazı bileşiklerinde 1+, 3+, 5+, 7+ değerlik alabilirler.
 • En aktif ametallerdir. Bileşik yapmaya çok isteklidirler. Bu istekleri aynı grupta aşağı doğru inildikçe azalır.
 • Doğada F2, Cl2, Br2, I2, şeklinde moleküler halde bulunurlar. Oda koşullarında F2 ve CI2 gaz, Br2 sıvı I2 ve diğerleri katı haldedir.
 • Herbirinin kendine özgü bir rengi vardır ve zehirlidirler.

8A Grubu ve Özellikleri (Soy Gazlar)

8A grubunda 2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe, 86Rn ve 118Og vardır.

 • He hariç değerlik elektron sayıları 8 dir. He atomunda değerlik elektron sayısı 2 dir. Kararlı yapıda olduklarından bileşik oluşturmazlar.
 • Bu elementler soy gaz (asal gaz) lar olarak adlandırılırlar.
 • Renksizdirler ve doğada atomik olarak bulunurlar.
 • Yüksek enerjili hâle geldiklerinde her biri farklı renklerde ışıma yaparlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar