Periyodik Sistemde Grupların Özellikleri 9. Sınıf Kimya

Periyodik Sistemde Grupların Özellikleri 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

PERİYODİK SİSTEMLERDE BAZI GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ

1 A Grubu — Alkali Metaller 

 • Li- Na—K—Rb—Cs- Fr
 • Son katmanlarında bir elektron vardır.
 • Bileşik oluşumuna bir elektron vererek katılırlar. Yani bileşiklerinden hep 14 değerlik alırlar.
 • En aktif metallerdir. Bazik karakterlidirler.
 • Fr (Fransiyum) bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır. Aynı zamanda radyoaktiftir.
 • Soğuk suyla bile tepkime verirler ve hidrojen gazı açığa çıkartırlar.
 • Doğada bileşikler halinde bulunur.

2A Grubu — Toprak Alkali Metaller

 • Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra
 • Son katmanlarında iki elektron vardır.
 • Bileşik oluşumuna iki elektron vererek katılırlar. Yani bileşiklerinde hep 2: değerlik alırlar.
 • Tümü katıdırlar ve bazik karakterlidirler.
 • Suyla tepkime vererek hidrojen gazı oluştururlar.
 • Alkali metallere göre daha az aktiftirler. (Tepkimeye girme istekleri alkali metallere göre daha azdır)

3A Grubu — Toprak Metalleri

 • B-Al -Ge-Sn-Pb
 • Son katmanlarında üç elektron vardır.
 • Bileşiklerinde 3- değerlik alarak 3 bağ yaparlar.
 • İlk üye olan Bor (B) yarı metaldir.
 • İkinci üye olan Alüminyum (Al) amfoter özellik gösterir.
 • Alüminyumun oksijenli bileşikleri amfoter özellik gösterir.

4A Grubu — Karbon Grubu

C- Si -Ge- Sn-Pb

Karbon grubudur.

C, ametal , Si, Ge, yarı metal , Sn, Pb metaldir.

Son katmanlarında dört elektron vardır.

Minimum 4-, maksimum 4+ e kadar yükseltgenme basamağına sahip olabilirler.

5A Grubu — Azot Grubu

 • N-P-As-Sb-Bi
 • Azot grubudur.
 • N, P ametal , As, Sb yarımetal, Bi metaldir.
 • Son katmanlarında beş elektron vardır.
 • N ve P minimum 3- ve maksimum 5+’e kadar yükseltgenme basamağına sahiptir.

6A Grubu — Oksijen Grubu

 • O-S-Se-Te-Po
 • Oksijen grubudur.
 • O, S, Se ametal, Te, Po yarı metal.
 • Son katmanlarında altı elektron vardır.
 • Minimum 2- ve maksimum 6+’ya kadar yükseltgenme basamağına sahip olabilirler.

7A Grubu — Halojenler

 • F-CI-Br-I—At
 • Son katmanlarında yedi elektron vardır.
 • Tepkimeye girme isteği en fazla olan ametallerdir.
 • Aktifliği en fazla olan ametallerdir.
 • Elektron alma isteği en fazla olan ametallerdir.
 • At grubun en son üyesi olup yarı metal yarı ametal özelliği gösterir.
 • Periyodik sistemdeki elektron alma isteği en fazla olan element F (Flor) olduğundan bileşiklerinde hep 1- değerlik alır.
 • Diğer halojenler ise minimum 1-, maksimum 7+ ye kadar değerlik alabilirler. (1-, …… 7+)
 • Doğada molekül halde bulunurlar.
  (FE2, -GI2, -Br2, -I2, gibi)

8A Grubu — Soy gazlar (Asal gazlar)

 • He – Ne – Ar – Kr – Ke – Rn
 • Helyum (He) hariç son katmanlarında sekiz elektron vardır.
 • Not: Helyum son katmanında iki elektron bulunduran ve 8A da bulunan elementtir.
 • Kararlıdırlar. Tepkimeye girmezler.
 • Doğada atomik yapıda bulunurlar ve tümü gaz halde bulunur.
 • Renksizdir ve kokusuzdur.

B Grubu Elementleri (Geçiş Metalleri)

 • İlk üç periyotta “B” grubu metali yoktur. B grubu metaller dördüncü periyottan itibaren bulunur.
 •  Tümü metaldir. Çoğu bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alırlar.
 • B grubu metalleri 3B grubu ile başlar, 2B grubu ile biter.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar