Periyodik Özelliklerin Değişimi: Elektron İlgisi


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Nötr bir atomun gaz haldeyken elektron alması sırasında oluşan enerji değişimidir. Elektron ilgisi daha çok gaz halindeki bir atomun bir elektron alması sırasında dışarı verdiği minimum enerji olarak ifade edilir.Gaz haldeki nötr klor atomu 1 elektron aldığında 348 kJ enerji açığa çıkarken, gaz haldeki nötr brom atomu 1 elektron aldığında 324 kJ enerji açığa çıkmıştır. Açığa çıkan enerji klorda, broma göre daha büyük olduğundan klorun elektron ilgisi, bromun elektron ilgisinden daha büyüktür.

 • Elektron verme yatkınlığına sahip olduğu için metallerdeki
  elektron ilgileri çok düşüktür. Soy gazlar elektron alışverişi
  yapmadıklarından elektron ilgileri yoktur.
 • Ametaller elektron almaya yatkın elementlerdir ve elektron
  ilgileri vardır.
 • Bir periyotta sağa doğru gidildikçe ve bir grupta yukarı doğ-
  ru çıkıldıkça elektron ilgisi artar.

Çözüm: Periyodik sistemde aynı periyotta soy gazlara yaklaşıldıkça ve atom çapı küçüldükçe elektron ilgisi genellikle artar. I. yargı yanlıştır.
Bir atom elektron aldığında açığa çıkan enerji elektron ilgisi olarak adlandırılır. ll. yargı doğrudur.
7A grubu soy gaz grubuna en yakın grup olduğundan halojenlerin elektron ilgisi oldukça yüksektir. III. yargı doğrudur.
Cevap D

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi