XVI. Yüzyılda Osmanlı-Habsburg Mücadelesi ve Sonuçları 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Dünya Gücü Osmanlı 10. Sınıf, Tarih

XVI. Yüzyılda Osmanlı – Habsburg Mücadelesi ve Sonuçları

1. Viyana Kuşatması (1529)

Sebepleri

  • Avusturya arşidükü Ferdinand’ın Macar asiller tarafından Macaristan ve Bohemya kralı ilan edilmesi
  • Avusturya arşidükü Ferdinand’ın Macar topraklarında hak iddia etmesi
  • Osmanlı Devleti’nin Macar kralı olarak atadığı Jan Zapolya’nın Ferdinand’ın Budin’i işgal etmesi üzerine Kanuni’den yardım istemesi
  • Budin’e gelerek Jan Zapolya’yı tekrar Macar kralı ilan eden Kanuni’nin Avusturya kralını meydan savaşına çekmek için Viyana’yı kuşatma planını devreye sokması

Kuşatma

27 Eylül – 16 Ekim 1529 tarihleri arasında kuşatılan Viyana alınamamıştır.

Viyana Kuşatmasının Başarısız Olma Sebepleri 

  • Kuşatma için büyük topların getirilmemesi
  • Viyana’nın güçlü surlarla çevrili olması
  • Kış mevsiminin yaklaşması
  • Yiyecek sıkıntısının baş göstermesi
  • Viyana’ya 150 km uzaklıktaki Linz’de bir Alman ordusunun toplanması

Almanya Seferi (1532)

Şarlken’e güvenen Ferdinand’ın Macar tahtında hak iddia etmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman olayların arkasında olduğunu düşündüğü Şarlken’in Macaristan üzerindeki etkisini kırmak amacıyla Almanya Seferi’ne çıkmıştır. Kanuni doğrudan Viyana’yı hedeflemeyen bu askeri harekâtıyla Macar topraklarındaki Osmanlı hâkimiyetini sağlamlaştırmayı ve Şarlken’e gözdağı vermeyi amaçlamıştır. Savunma amaçlı bir ordu toplayan Şarlken Osmanlı ordusunun karşısına çıkmamıştır. Almanya Seferi sırasında Slovenya ve Hırvatistan’daki bazı şehirler ile kasabalar ele geçirilmiştir. Almanya Seferi sonunda İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.

İstanbul Antlaşması (1533)

Almanya Seferi sonucunda Avusturya Arşidüklü’nün isteği ile İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.

Macaristan Seferi (1541)

Macar kralı Jan Zapolya’nın ölümü ile tahta geçen Sigismund’u kral olarak kabul etmeyen Ferdinand’ın Macar topraklarına saldırması üzerine yapılan seferin sonunda imzalanan antlaşmayla Macaristan toprakları üç kısma ayrılmıştır.

Kuzey Macaristan: Vergi vermek şartıyla Ferdinand’a bırakılmıştır.

Orta Macaristan: Sigismund idaresinde Erdel Beyliği adı altında Osmanlı’ya bağlanmıştır.

Güney Macaristan: Budin eyaleti adıyla doğrudan Osmanlı’ya bağlanmıştır.

Zigetvar Seferi (1566)

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1565’te uğranılan Malta bozgununun izlerini silerek tebaasına yaşına rağmen hâlâ iktidardaki gücü eskisi gibi elinde bulunduğunu göstermek istemesi ve Ferdinand’ın ölümünden sonra başa geçen oğlu II. Maksimilyan’ın Erdel’e saldırması üzerine Zigetvar Kalesi kuşatılmıştır. Zigetvar’ın fethinden bir gün önce Kanuni Sultan Süleyman vefat etmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar