Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Dönemi 11.Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ) Duraklama Dönemi Padişahları

12. III. Murat (1574 – 1595)
13. III. Mehmet (1595 – 1603)
14. I. Ahmet (1603 – 1617)
15. I. Mustafa (1617 – 1618 – 1622 – 1623)
16. II. Osman (1618 – 1622)
17. IV. Murat (1623 – 1640)
18. Sultan İbrahim (1640 – 1648)
19. IV. Mehmet (1648 – 1687)
20. II. Süleyman (1687 – 1691)
21. II. Ahmet (1691 – 1695)
22. II. Mustafa (1695 – 1703)

1. Osmanlı Devleti, Duraklama Döneminde devlet siyasetini dönemin şartlarına göre değiştirdi.

2. Osmanlı Devleti XVII. yy’da da sınırlarını genişletmeye devam etti, bu arada elindeki toprakları da koruma politikası izledi.

3. Ancak Osmanlı Devleti 1579 yılında Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle Duraklama Dönemine girdi ve bu dönem 1699 Karlofça Antlaşması’na kadar sürdü.

 ] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar