Osmanlı – Alman Yakınlaşması 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih, Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 11. Sınıf

Almanya’nın Osmanlı Devleti İle Yakınlaşma Nedenleri

  • Almanya’nın dış politikadaki amacı, sömürgecilik yarışında İngiltere’nin önüne geçmekti. Doğuya doğru genişlemek ve Hindistan’a giden deniz yolunu kapatarak İngiltere’yi zor durumda bırakmak isteyen Almanya, bu amaçla Osmanlı Devleti’ne yakınlaştı.
  • Böylece Almanya bir yandan Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumunu diğer yandan hammadde kaynaklarını kullanmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin Almanya İle Yakınlaşma Nedenleri

  • İngiltere XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma siyasetini terk ederek Kıbrıs ve Mısır’ı ele geçirmişti. İngilizlerin bu tutumu Osmanlı Devleti’ni yeni bir müttefik arayışına yöneltmiştir.
  • Osmanlı Devleti’nin Almanya ile yakınlaşmasında etkili olan bir diğer neden ise Balkan Savaşı’nda alınan ağır yenilgidir, Bu savaş Osmanlı ordularının ne derece kötü durumda olduğunu ortaya koyduğu için Osmanlı yöneticileri Almanya ile yakınlaşarak orduyu Alman ekolüne göre modernize etme sürecini başlatmıştır.

Böylece XIX. yüzyılın sonlarına doğru Almanya, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki en yakın müttefiki oldu. Bu dönemde Almanya, askerî ve ekonomik alanlarda yardımlar yaparak Osmanlı Devleti’ni, İngiltere, Fransa ve Rusya’ya karşı destekledi. Ayrıca Berlin-Bağdat demir yolunu inşa ederek etkinlik sahasını doğuda Basra Körfezi’ne doğru genişletti.

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kurulan bu iş birliği ve ittifak ortamı Birinci Dünya Savaşı’nda da devam etti. Osmanlı Devleti bu savaşa Almanya’nın yanında girdi.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar