Orta Çağın Önemli Siyasi Olayları 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

ORTA ÇAĞ’IN ÖNEMLİ SİYASİ OLAYLARI

AVRUPA

 • Kavimler Göçü ve Roma İmparatorluğu yıkılış sürecine girdi.
 • Barbar toplulukları ile Vikingler Avrupa’ya yerleşti.
 • Avrupa’da feodalite güçlendi.
 • Avrupa’da ruhban sınıfının/skolastik düşüncenin etkinlik alanı genişledi.
 • Avrupa’da yeni devletler kuruldu.
 • Avrupa’da farklı etnik grupların kaynaşması sonrası yeni milletler ortaya çıktı.
 • Güney Avrupa’da (İspanya) İslamiyet yayıldı.
 • İngiltere’de Magna Charta yapıldı ve parlamenter monarşi yerleşti.
 • Avrupa’da veba salgını yayıldı.
 • Yüzyıl Savaşları yapıldı.

Yüz Yıl Savaşları
Yüz YıI Savaşları, İngiltere Kralı III. Edward’ın Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 1337’de İngiltere ile Fransa arasında yaşanmıştır. 116 yıl süren bu savaşlar 1453’te İstanbul’un fethiyle sona ermiştir. Yüz YıI Savaşlarının çıkmasında, feodal çatışmalar ve hanedan mücadeleleri (veraset çatışmaları) etkili olmuştur.
Sonuçları: Fransa savaşta galip gelerek topraklarını İngiliz işgalinden kurtarmıştır.
Savaş teknolojisini geliştirmiştir. (Top ilk kez 1346’da İngilizler tarafından kullanılmıştır.)
Ulusal duyguların gelişmesine yol açmıştır.
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da rahat ilerlemesine ve Fetret Devri’nde bir saldırıya uğramamasını sağlamıştır.
İngiltere’de Çifte Gül adı verilen iç savaşlara neden olmuştur. (1455-1485)

ÖN ASYA

 • İslamiyet doğdu.
 • İslam Devleti’nin sınırları genişledi.
 • İran (Sasani Devleti), İslam Devleti’nin egemenliğine girdi.
 • Kuzey Afrika, İslam Devleti’nin egemenliğine girdi.
 • İspanya, İslam Devleti’nin egemenliğine girdi.
 • Türkler, İslamiyet’i kabul etti.
 • Gazneliler, İslamiyet’i Hindistan’a yaydı.
 • Bizans topraklarının büyük bölümü Türkler tarafından fethedildi ve Selçuklular İslamiyet’i Anadolu’ya yaydı.
 • Haçlı Seferleri başladı.
 • Osmanlı Devleti kuruldu.

ORTA ASYA

 • Akhun, Göktürk ve Uygur Hakanlıkları kuruldu.
 • Moğol Devleti kuruldu ve Moğol saldırıları başladı.
 • Orta Asya ve Ön Asya Moğol istilasına uğradı.
 • Moğol Devleti parçalandı.

UZAK DOĞU

 • Çin ve Hint uygarlıkları varlığını sürdürdü.

AMERİKA

 • Maya, İnka ve Aztekler gelişmiş bir uygarlık kurdu.

Magna Carta
Magna Carta (Büyük Özgürlük Fermanı), 1215 yılında İngiltere’de imzalanmıştır. Bu belge ile kral ilk kez yetkilerini kısıtlamış ve halka bazı hak ve özgürlükler tanımıştır. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir. Aslen, Papa III.
Innocent, Kral John ve soylular arasında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu. Metinde kralın yetkilerini kısıtlayan hükümler yer almaktaydı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar