Orta Çağda Kilise ve Papalık


Kategoriler: Tarih

1. Roma İmparatorluğu’nun MS. 381 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesiyle bu din Avrupa’da iyice yerleşti.

2. 375 Kavimler Göçü’nün Roma’yı olumsuz yönde etkilemesiyle 395 yılında Roma, Doğu ve Batı olarak ayrıldı. Hristiyanlık dini de Katolik ve Ortodoksluk olarak iki ayrı mezhebe bölündü.

3. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu’nun tamamen yıkılmasıyla derebeylikler kurulmuş ve Avrupada siyasi otorite tamamen bozulmuştu. İşte bu başı boş dönemde kilise ve din adamlarının halkın zor anından faydalanmak istemesiyle Skolastik düşünce doğdu.

4. Aslında kilise ve Papa’nın güçlenmesinde; Papa’nın Avrupa krallarına taç giydirmesi, siyasi otoritenin yokluğu, skolastik düşüncenin yaygınlaşması, aforoz (dinden çıkarma), enterdi (bir bölgenin dinsel faaliyetlerinden men edilmesi) ve endülijans (cennet tapusu) gibi aşırı yetkileri bünyesinde bulundurması etkiliydi. Bu yetkiler Papa’nın siyasal yetkilerinin de olduğunun kanıtıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar