Orta Asya’daki ilk Kültür Merkezleri 9.Sınıf Tarih

Orta Asya’daki ilk Kültür Merkezleri 9.Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

Anav Kültürü (MÖ. 4500 – MÖ. 1000): Batı Türkistan’da Aşkabat yakınlarında yapılan kazılar sonrasında ortaya çıkarılan ve Orta Asya’ya ait en eski kültür olan Anav kültürünü oluşturanlar tarım, hayvancılık, dokumacılıkta ileri gitmişlerdir.

Kelteminar Kültürü (MÖ. 3000): Aral Gölü’ne dökülen Amuderya Deltası içinde yer alan Kelteminar kültürünü oluşturanlar balıkçılık ve avcılıkla uğraşmışlardır.

Afanasyevo Kültürü (MÖ. 3000 – MÖ. 1700): Altay-Sayan dağlarının kuzeybatısında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve Türklere ait en eski kültür olan Afanasyevo kültürünü oluşturanlar avcılık ve hayvancılık yapmışlardır.

Andronova Kültürü (MÖ. 1700 – MÖ. 1200): Hazar Denizi’nin kuzeydoğusundan Ural Dağlarına kadar uzanan bölgede ortaya çıkan ve Orta Asya’da en geniş yayılma alanına sahip olan Andronova kültürünü oluşturanlar hayvancılık ve bakır işlemeciliğinde ileri gitmişler ayrıca ilk defa tunç ve altından eşyalar yapmışlardır.

Karasuk Kültürü (MÖ. 1200 – MÖ. 700): Karasuk Nehri çevresinde ortaya çıkan Karasuk kültürünü oluşturanlar ilk defa demirden eşyalar yapmışlardır.

Tagar (Abakan) Kültürü (MÖ. 700 – MÖ. 100): Abakan bölgesinde yapılan kazılar sonrasında ortaya çıkarılan Tagar kültürü Orta Asya’nın en gelişmiş kültürüdür.

TÜRKLERİN ANA YURDU: Türklerin anayurdu ve tarih sahnesine çıktığı ilk yer Orta Asya‘dır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar